Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-10-2021 12:19

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ireneusz
Nazwisko: Niewiarowski
Miejsce urodzenia: Przedecz
Data urodzenia: 23-03-1953
Imię ojca: Walenty
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:

Ppl Po 41/08 zarządzenie z dnia 27.10.2008 r. dotyczące Ireneusza Niewiarowskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] W dniu 10.04.1981 r. zarejestrowany pod nr 5408 przez Wydz. IV KWMO w Koninie jako rozpracowywany w ramach SOS krypt. „Aktywista”. Sprawę założono na podstawie "wytycznych Dep. IV MSW". W 1985 r. sprawę przejął Wydz. VI, a w dn. 7.04.1986 r. została przekwalifikowana na KE. Od dnia 2.12.1987 r. dołączony jako figurant do SOR krypt. „Opozycja” o nr 10774. Sygn. IPN Po 035/1308 (1459/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła "działalności antysocjalistycznej rolników indywidualnych na terenie woj. konińskiego". Sygn. IPN Po 035/1308 (1459/II).
Akta internowanego Działacz NSZZ RI „Solidarność”. W dn. 14.12.1981 r. internowany w ramach akcji „Jodła”, dn. 15.12.1981 r. przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą, „podczas której w/w nie wyraził zgody na napisanie oświadczenia o zaniechaniu wrogiej działalności wobec PRL. Nie złożył również ustnej deklaracji w tej sprawie wskutek czego został internowany”. W dn. 16.12.1981 r. osadzony w Zakładzie Karnym we Włocławku. Zwolniony z internowania w dn. 02.06.1982 r. Figuruje w spisie zdawczo-odbiorczym akt Ośrodka Odosobnienia we Włocławku. Sygn. IPN Po 064/7/2/7
Akta prokuratorskie Sprawa dot. rozrzucania ulotek na terenie woj. konińskiego. Sygn. IPN Po 91/5.
Akta paszportowe Zastrzeżenia wyjazdów do krajów kapitalistycznych.
.