Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Janusz
Nazwisko: Blajerski
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 20-04-1948
Imię ojca: Józef
Imię matki: Feliksa
Dodatkowe informacje:

Ppl/Lu/12, zarządzenie z dn. 25.01.2013 roku dot. Ryszarda Blajerskiego. Prokurator IPN zarządził o odstąpieniu od dalszych czynności weryfikujących prawdziwość oświadczenia wobec uznania, iż brak jest podstaw do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania lustracyjnego.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Zarejestrowany 2.06.1982 przez Wydz. Śledczy KWMO w Lublinie w ramach sprawy nr 15/82 jako podejrzany o współdziałanie w kierowaniu strajkiem w dn. 14-17 grudnia 1981 w Lubelskich Zakładach Napraw Samaochodowych w Lublinie (członek komitetu strajkowego). IPN Lu 023/308 (III/14789)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dot. grupy prosolidarnościowej w LZNS w Lublinie Akta o sygn. III/14949 nie zaczowały się, zapis z inwentarza akt. sygn. III WUSW Lublin
Sprawa Obiektowa [SO] Dot. niedopuszczenia do wrogich wystąpień podczas uroczystości poświęcenia "Dzwonu Wolności" w parafii Świdnik. IPN Lu 018/168 (IV/273)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zarejestrowany jako figurant kwestionariusza z powodu działalności prosolidarnościowej w środowisku pracowników LZNS w Lublinie. Materiały wybrakowane na podstawie protokołu brakowania akt nr 127/89 z dnia 20.10.1989. Mat. o sygn. II/11563 zostały wybrakowane. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne Według zapisu na karcie z dn. 18.12.1981 przeprowadzono z Ryszardem Blajerskim w ramach operacji "Klon" rozmowę "profilaktyczną". Wpis w oparciu o zapisy kartoteczne.
Akta administracyjne Protokoły posiedzeń kierownictwa SB WUSW Lublin IPN Lu 0168/4
.