Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr Antoni
Nazwisko: Jegliński
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 26-10-1951
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Ewa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku z roku 1986 informują, że w sierpniu 1977 r. Piotr Jegliński, wcześniej student historii na KUL, wyjechał na studia do Francji i następnie "odmówił powrotu do kraju". W dniu 15.05.1979 Naczelna Prokuratura Wojskowa w Warszawie wszczęła śledztwo przeciwko ww. przedstawiając mu zarzut podjęcia "kontaktu ze służbami specjalnymi Francji poprzez przekazanie im szeregu ważnych informacji z dziedziny bezpieczeństwa PRL". W związku z tym za Piotrem Jeglińskim Naczelna Prokuratura Wojskowa wystawiła list gończy. IPN Gd 77/12 t. 4 (Ds. 14/85).
W dniu 9.03.1976 Piotr Jegliński został zarejestrowany w kategorii Segregator Materiałów Wstępnych w Wydziale VIII Departamentu I MSW pod nr 8/722, następnie został przekazany do Wydziału XI Departamentu I MSW (nr 11/722). Jednocześnie w dniu 9.03.1976 został "zabezpieczony" pod numerem 44375 przez Wydział VIII Departamentu I MSW w Biurze „C” MSW. Prowadzenie tych spraw zakończono i zdjęto z ewidencji w dniu 30.01.1990. Brak zapisów i akt o powodach zainteresowania SB z Dep. I MSW osobą Piotra Jeglińskiego. W materiałach ewidencyjno-kartotecznych brak informacji o materiałach archiwalnych. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta nadzoru Naczelnej Prokuratury Wojskowej z lat 1978-1990 wykazują, że w dniu 15 maja 1979 wiceprokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej zawiesił śledztwo przeciwko Piotrowi Jeglińskiemu - prowadzone od 16 listopada 1978. Jednak w tym samym dniu wiceprokurator wydał postanowienie o postawieniu mu zarzutu popełnienia przestępstwa określonego w art. 124 § 1 KK - współdziałania w latach 1974-1978 ze służbami specjalnymi Francji oraz udzielania tym służbom różnych wiadomości. Śledztwo zawieszono bez ogłoszenia postanowienia o przedstawieniu podejrzanemu zarzutu z uwagi na jego pozostawanie poza granicami kraju. Jednocześnie w tym samym dniu wydano postanowienie o zastosowaniu wobec Piotra Jeglińskiego "środka zapobiegawczego" w postaci tymczasowego aresztowania oraz poszukiwania go listem gończym. IPN BU 02992/13-15 (Po Śl. 16/98).
Akta prokuratorskie z lat 1984-1989 (nr rej. II Ds. 32/84) zawierają m.in. zapis, iż w sierpniu 1984 r. Piotr Jegliński "kierując ośrodkiem dywersji ideologicznej w Paryżu zorganizował akcję przerzutu z Morza Bałtyckiego na teren PRL pojemników zawierających wydawnictwa, które w swej treści lżyły i wyszydzały ustrój PRL i jej naczelne organa oraz zawierały fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom politycznym PRL” (chodziło o przerzut "nielegalnej literatury": pism "Spotkania", opracowania "Więźniowie polityczni w Polsce w latach 1945-1956" i innych wydawnictw "w plastikowych pojemnikach w dniu 13 sierpnia 1984 r."). Materiały dot. tej sprawy wraz z dowodami rzeczowymi Prokuratura Wojewódzka w Szczecinie przejęła z Pomorskiej Brygady WOP. W dniu 28.02.1985 prokurator Prokuratury Wojewódzkiej w Szczecinie zawiesił to śledztwo z powodu "pobytu podejrzanego poza granicami kraju". Dnia 11.07.1989 Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim umorzył postępowanie wobec Piotra Jeglińskiego - na mocy ustawy z dnia 29.05.1989 o abolicji. IPN Sz 0013/381 (14751/III).
Materiały ewidencyjne Wydziału Paszportów SUSW z lat 1985-1988 zawierają m.in. zapis, że w roku 1985 Piotr Jegliński otrzymał "zastrzeżenie wyjazdów do Wszystkich Krajów Świata (WKŚ)" o numerze Z-I-A/79/85. Ten zakaz wyjazdów za granicę anulowano w dniu 8.12.1988. Wpis na podstawie zapisu ewidencyjno-kartotecznego.
Występuje wraz z innymi znanymi aktywistami opozycji w aktach zatytułowanych "podteczka personalna" pracownika kadrowego "N" kryptonim "Duchowiński" (nr rej. 17326). Teczka tych akt zawiera m.in.: postanowienie o założeniu teczki, raporty, protokoły, rozkazy, wnioski, notatki dotyczące szkolenia i spraw operacyjnych. Teczka ta była prowadzona w Dep. I MSW w latach 1983-1989. IPN BU 3344/72 t. 1 (J-13059, J-13060).
Piotr Jegliński występuje wraz z innymi osobami w aktach zatytułowanych "teczka rozpracowania operacyjnego kryptonim >Berliner<" (nr rej. 15712). Teczka ta była prowadzona w latach 1983-1990 przez Dep. I MSW i zawiera m.in.: postanowienie o założeniu teczki rozpracowania operacyjnego, wykaz osób przechodzących w sprawie, notatki, plany, sprawozdania, komunikaty, rysopisy, raporty, zestawienia, raporty dotyczące szkolenia i spraw operacyjnych, karty E-15, czarno-białe fotografie, arkusze wydatków, rozliczenia spraw finansowych. IPN BU 3344/73 (J-13059, J-13060).
.