Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wacław Bolesław
Nazwisko: Kiciński
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 02-12-1949
Imię ojca: Telesfor
Imię matki: Lucyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Sprawa dotycząca przygotowań i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność". Wacław Kiciński figuruje w «wykazie osób, których na wypadek poważnego zagrożenia wewnętrznego państwa powołanie do Ludowego Wojska Polskiego nie jest wskazane» oraz w «wykazie osób przewidzianych do internowania». W aktach znajduje się arkusz osoby podlegającej internowaniu dot. ww. sporządzony 03.02.1981 przez Wydz. III "A" KWMO w Gdańsku. W sierpniu 1980 był organizatorem strajku członków załogi Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunalnego w Sopocie. Pełnił funkcję przewodniczącego NSZZ «Solidarność» przy PBK w Sopocie. IPN Gd 340/2 t. 1-2 (911/2); IPN Gd 0207/10 t. 1 cz. 1,2 (911/2)
Akta nadzoru Objęty śledztwem prowadzonym od 17.12.1981 do 06.01.1982 w sprawie zorganizowania strajku. Postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 30.12.1981 tymczasowo aresztowany. Oskarżony aktem sporządzonym 06.01.1982 o to, że "w dniu 14.12.1981 w Sopocie w okresie obowiązywania na terytorium PRL stanu wojennego będąc przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» w Przedsiębiorstwie Budownictwa Komunalnego w Sopocie, którego to związku działalność została zawieszona, nie odstąpił od udziału w tej działalności oraz proklamował i organizował strajk załogi tego przedsiębiorstwa" oraz "w gabinecie dyrektora przedsiębiorstwa rozpowszechniał fałszywe wiadomości, które mogły wywołać niepokoje publiczne lub rozruchy oraz lżył naczelne organy państwowe przez to, że oświadczył «przewodniczący WRON gen. Jaruzelski jest wątpliwej jakości premierem, a postanowienia WRON nie mogą dotyczyć jego, jak i związku "Solidarność"» bo są bezprawne". IPN Gd 267/6824
Akta sądowe Skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 19.01.1982 na karę 4 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych na okres 3 lat. Postanowieniem Sądu POW w Bydgoszczy (Cs-74/83) z 15.04.1983 ww. udzielono 6-cio miesięcznej przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Uchwałą Rady Państwa nr PU-1111-63-83 z 08.06.1983 warunkowo zwolniony z reszty odbycia kary z wyznaczeniem okresu próby na 3 lata. Postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 17.08.1983 na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1983 skrócono skazanemu okres próby wyznaczony aktem łaski do 31.12.1985. Postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 09.10.1989 ww. "przebaczono i puszczono w niepamięć" skazanie z 19.01.1982. IPN Gd 253/9232
Akta penitencjarne Postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 30.12.1981 tymczasowo aresztowany w związku z toczącym się postępowaniem Pm.Śl. II-8/81. 31.12.1981 osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W.3/82) z 19.01.1982 na karę 4 lat pozbawienia wolności i kary dodatkowe. Orzeczoną karę odbywał od 09.02.1982 w Zakładzie Karnym w Potulicach. 10.02.1982 przeniesiony do Zakładu Karnego w Koronowie, skąd 09.04.1982 powrócił do ZK w Potulicach. Postanowieniem Sądu POW w Bydgoszczy (Cs-74/83) z 15.04.1983 ww. udzielono 6 miesięcznej przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Zwolniony 15.04.1983. Uchwałą Rady Państwa nr PU-1111-63-83 z 08.06.1983 warunkowo zwolniony z reszty odbycia kary z wyznaczeniem okresu próby na 3 lata. IPN By 98/223 (39/511C)
Akta paszportowe W aktach paszportowych Wacława Kicińskiego znajduje się notatka służbowa sporządzona 23.08.1983 przez Wydz. V KWMO w Gdańsku zawierająca charakterystykę działalności ww. Od sierpnia 1980 do wprowadzenia stanu wojennego ww. próbował kilkakrotnie zorganizować strajk załogi Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunalnego w Sopocie. W miejscu pracy kolportował nielegalne ulotki i wydawnictwa o treści antypaństwowej. W styczniu 1982 został skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni za to, że jako przewodniczący KZ NSZZ «Solidarność» w Przedsiębiorstwie Budownictwa Komunalnego w Sopocie zorganizował w dn. 14.12.1981 strajk załogi. IPN Gd 645/198405 (EAGD 198405)
.