Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Rudolf Jan
Nazwisko: Zając
Miejsce urodzenia: Wilczkowice
Data urodzenia: 22-07-1935
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] 26.02.1982 zarejestrowany pod nr 42694 do SOS krypt. "Bernard" nr rej. 36808, prowadzonej od 04.11.1980, dotyczącej nielegalnej organizacji. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 18174/II. Materiałów o sygn. 18174/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze Objęty śledztwem prowadzonym od 30.12.1981 do 01.03.1982 przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku w związku z działalnością w zdelegalizowanej organizacji NSZZ «Solidarność» oraz udziałem od 14.12.1981 do 19.12.1981 w strajku w Zarządzie Portu Gdańsk. 26.01.1982 zatrzymany, 27.01.1982 tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 8086/III zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów o sygn. 8086/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta nadzoru Postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 27.01.1982 tymczasowo aresztowany. Oskarżony o to, że "będąc skarbnikiem Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» w Zarządzie Portu Gdańsk, czyli związku zawodowego, którego działalność na terenie PRL została zawieszona po wprowadzeniu stanu wojennego i pracownikiem przedsiębiorstwa, które zostało zmilitaryzowane, nie odstąpił od udziału w działalności związku, gdyż w dn. 13.12.1981 domagał się wydania kluczy do pomieszczeń powielarni, załatwił w stołówce wydanie obiadów dla przedstawicieli obradującego na terenie Zarządu Portu Gdańsk tzw. Ogólnopolskiego Komitetu Strajkowego oraz od 14 do 19.12.1981 w czasie trwania strajku w przedsiębiorstwie reprezentował strajkujących pracowników w pertraktacjach z Komisarzem Wojskowym Zarządu Portu Gdańsk i wykonywał funkcję łącznika pomiędzy pracownikami Rejonu I i II przedsiębiorstwa". IPN Gd 267/6848 (3746/84/32)
Akta sądowe Na mocy wyroku Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W.34/82) z 30.03.1982 skazany na karę 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz pozbawienia praw publicznych na okres 5 lat. Uchwałą Rady Państwa z 14.03.1983 warunkowo zwolniony z reszty odbycia kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na 5 lat. Areszt opuścił 26.03.1983. Na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1983 postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W.34/82) z 17.08.1983 skrócono skazanemu okres próby wyznaczony indywidualnym aktem łaski do 31.12.1985. Postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W.34/82) z 13.10.1989 ww. "przebaczono i puszczono w niepamięć" skazanie z 30.03.1982. IPN Gd 253/9266-9269 (3958/91/3690-3693)
Akta penitencjarne Postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni (Pm.Śl.II-32/81) z 27.01.1982 tymczasowo aresztowany i 01.02.1982 osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W.34/82) z 30.03.1982 na karę 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i kary dodatkowe. Orzeczoną karę odbywał od 16.04.1982 w Zakładzie Karnym w Potulicach. 10.03.1983 przeniesiony do AŚ w Gdańsku. Uchwałą Rady Państwa z 14.03.1983 warunkowo zwolniony z reszty odbycia kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na 5 lat. Zwolniony z aresztu 26.03.1983. IPN Gd 161/464
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Rudolf Zając figuruje w wykazie osób przeciwko którym Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni prowadziła postępowanie pod nr Pm.Śl.II-32/81. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Dokumentacja ewidencyjna Wym. przechodzi w wywiadzie za inną osobą zleconym przez Wydz. Kadr WUSW w Gdańsku jako osoba skazana na 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności wraz z karą dodatkową pozbawienia praw publicznych na 5 lat za współorganizowanie strajku w Zarządzie Portu Gdańsk po wprowadzeniu stanu wojennego. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.