Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr
Nazwisko: Bieniewski
Miejsce urodzenia: ŻARNOWO
Data urodzenia: 23-09-1916
Imię ojca: Józef
Imię matki: Józefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Akta dotyczą śledztwa prowadzonego przez PUBP w Grajewie w sprawie Piotra Bieniewskiego i innych, od listopada 1941 do dnia zatrzymania 26.08.1945 członka AK (od kwietnia 1945 zastępca dowódcy VII Kompanii AK pseud. "Niedziela", a następnie dowódca tej Kompanii pseud. "Zbroja") podejrzanego o rozpowszechnianie "fałszywej propagandy", nielegalne posiadanie broni i napady na posterunki MO. Śledztwo zakończono 30.08.1945 sporządzeniem aktu oskarżenia. Materiały o sygn. KSL-1813 przerejestrowane do nr 13/III zniszczono w 1989. Materiały KSL-1813 (13/III) zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kart.-ewid. i IPN BU 898/458.
Akta prokuratorskie Akta nadzoru nad śledztwem prowadzonym przez PUBP w Grajewie w sprawie Piotra Bieniewskiego i innych. Sporządzony w sprawie akt oskarżenia 19.09.1945 postanowieniem Wojskowego Prokuratora Garnizonowego w Białymstoku został zatwierdzony i skierowany do sądu. IPN BU 898/458
Akta sądowe Akta w sprawie karnej dot. m.in. Piotra Bieniewskiego skazanego wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Białymstoku z 27.09.1945 na karę 7 lat więzienia z pozbawieniem praw obywatelskich na lat 3 za przynależność do AK. Karę pozbawienia wolności odbywał w więzieniu w Białymstoku, a od 02.11.1945 w Rawiczu. Dn. 20.11.1945 Wojskowy Prokurator Garnizonowy w Białymstoku złożył wniosek o zawieszenie wykonania pozostałej do odbycia kary. Wojskowy Sąd Garnizonowy na posiedzeniu niejawnym 21.01.1946 przychylił się do wniosku prokuratury i na mocy amnestii darował 5 lat a pozostałe 2 lata zawiesił na okres lat 3. Więzienie w Rawiczu opuścił 19.02.1946. Postanowieniem z 13.05.1998 Sąd Wojewódzki w Białymstoku uznał za nieważny wyrok sądu garnizonowego. IPN Bi 212/93
Akta penitencjalne W dniu 02.11.1945 Piotr Bieniewski został osadzony w Centralnym Więzieniu w Rawiczu, gdzie przybył z Więzienia w Białymstoku. Warunkowo zwolniony w dn. 19.02.1946. IPN Po 3/35 oraz IPN Po 3/44.
Akta operacyjne Akta operacyjne dot. Piotra Bieniewskiego rozpracowywanego przez PUdsBP/ KPMO w Ełku w latach 1956-1957 jako byłego dowódcę kompanii AK w ramach sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej, którą zakończono 14.06.1957 z powodu braku podstaw do dalszego prowadzenia. W materiałach zachowały się także notatki służbowe dot. w/w z 1965 sporządzone w ramach prowadzonej przez KPMO Grajewo akcji krypt. "Podbiał-6", której celem było "rozpoznanie stanu ilościowego i rodzajowego broni" jaką posiadała jego kompania i ustalenie co się z nią stało. Materiały o sygn. Ag-1423 przerejestrowane do nr 10/II złożono do archiwum 05.01.1971. IPN Bi 012/2 (Ag-1423, 10/II)
Charakterystyka W materiałach zachował się kwestionariusz osobowy dot. Bieniewskiego Piotra członka AK na terenie pow. Grajewo aresztowanego 26.08.1945 przez PUBP w Grajewie i skazanego 27.09.1945 przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Białymstoku na karę 7 lat więzienia. IPN Bi 019/94/4
.