Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Ignacik
Miejsce urodzenia: Słupsk
Data urodzenia: 14-10-1959
Imię ojca: Ryszard
Imię matki: Regina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa prowadzonego w trybie doraźnym w okresie od 2.09.1982 do 10.09.1982 w sprawie nielegalnej akcji protestacyjnej zorganizowanej 31.08.1982 po mszy św. w intencji Ojczyzny w Kościele Mariackim w Słupsku, której uczestniczy mieli udać się pod siedzibę Zarządu Regionu NSZZ «Solidarność» celem złożenia kwiatów. J. Ignacik figuruje w „Wykazie osób zatrzymanych w Areszcie KMMO w Słupsku w dniu 31.08.1982 za udział w zakłóceniu spokoju i porządku”. Został ukarany karą grzywny z zamianą na 35 dni aresztu. IPN Gd 012/46 (69/III)
Sprawa Obiektowa [SO] Dokumentacja akcji kryptonim "Jodła" dot. osób zamieszkałych na terenie województwa słupskiego wytypowanych przez Służbę Bezpieczeństwa do internowania po wprowadzeniu stanu wojennego. J. Ignacik figuruje w „Wykazie osób przeciwko którym wniesiono wnioski do Kolegium ds. Wykroczeń za udział w zakłócaniu porządku 31.08.1982 i którzy w trybie przyspieszonym skazani zostali na kary grzywny z zamianą na areszt”. IPN Gd 002/35 t. 5 (50/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Kontrola kontrwywiadowcza 45 Zjazdu Międzynarodowej Federacji Campingu i Caravaningu w Łebie w okresie od 25.07.1984 do 6.08.1984. J. Ignacik figuruje w Raporcie ze spotkania odbytego 19.06.1984 z TW pseud. "Irena" sporządzonym 20.06.1984 przez st. inspektora Wydz. II WUSW w Słupsku, w którym znajduje się informacja dot. przekazania przez TW "aktualnej listy pracowników, na której figuruje ww. i 16 innych osób, mających zostać zatrudnionych na nowo wybudowanym campingu". IPN Gd 002/30 (33/IV)
.