Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grażyna Anna
Nazwisko: Sztark
Miejsce urodzenia: Czaplinek
Data urodzenia: 17-12-1954
Imię ojca: Julian
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Grażyna Sztark została objęta śledztwem prowadzonym przez Wydział Śledczy KWMO w Koszalinie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Białogardzie (RSD 17/83, Ds.1048/83). W dn. 26.09.1983 zastosowano wobec niej areszt tymczasowy jako środek zapobiegawczy za kolportaż ulotek sygnowanych przez NSZZ "Solidarność". Postanowieniem Prokuratury Rejonowej 28.10.1983 uchylono środek zapobiegawczy po zastosowaniu amnestii. Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Koszalinie z 27.12.1983 umorzono postępowanie karne z powodu znikomej szkodliwości niebezpieczeństwa czynu. Materiały RSD 17/83 złożono w Archiwum Wydz. „C” WUSW w Koszalinie pod nr. 6042/III. W dn. 08.03.1989 Prokuratura Rejonowa w Białogardzie rozpoczęła prowadzenie postępowania o odtworzenie akt sprawy Ds. 1048/83 (Ko. 240/99). Karta EO-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW Koszalin; akta o sygn.: IPN Sz 267/1 (Ds. 1048/83); IPN Sz 00106/264 (6042/III); IPN Gd 203/1 (Ko. 240/99, Ds. 1048/83); karta EO-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura „C” MSW.
Grażyna Sztark została zarejestrowana 05.08.1985 pod nr. 24562 przez pion V SB RUSW w Białogardzie jako osoba rozpracowywana w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Skorpion” (nr rejestr. 24558) z powodu „podejrzenia o wrogą działalność w środowisku b. aktywistów ruchu związkowego NSZZ" na terenie Białogardu. Przesłuchiwana w charakterze podejrzanego przez Wydział Śledczy RUSW w Białogardzie. Sprawę zakończono 16.12.1988 z powodu zaprzestania wrogiej działalności. Materiały złożono 20.01.1989 w Archiwum Wydz. „C” WUSW w Koszalinie pod sygn. 5463/II. Karta EO-4-A/77 z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW Koszalin; dziennik rejestracyjny WUSW Koszalin, po. 24562 i 24558; akta o sygn. IPN Sz 00105/415 (5463/II), poprzednio akta posiadały sygn. IPN Gd 0021/415 t. 1-3; karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura „C” MSW.
W dn. 25.01.1989 zarejestrowana pod nr. 27134 przez pion VI SB RUSW w Białogardzie jako osoba inwigilowana w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Panna” z powodu „podejrzenia o działalność prosolidarnościową” na terenie Białogardu. Kwestionariusz zakończono 03.11.1989 z powodu: „niestwierdzenia negatywnej działalności”. Materiały złożono 08.12.1989 w Archiwum Wydz. „C” WUSW w Koszalinie pod sygn. 5652/II. W dzienniku rejestracyjnym jest inna data zdjęcia z ewidencji i przekazania do archiwum: 11.12.1989. Karta EO-4-A/77 z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW Koszalin; dziennik rejestracyjny WUSW Koszalin, poz. 27134; akta sygn. Sz 00105/515 (5652/II), poprzednio akta posiadały sygn. IPN Gd 0021/515; karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura „C” MSW.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Sz 469/195059 (EAKO 195059).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Sz 54/08 - Zarządzenie z dnia 9.09.2008 r. dotyczące Grażyny Sztark – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego.

.