Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni
Nazwisko: Florczyk
Miejsce urodzenia: Waśki
Data urodzenia: 08-02-1922
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Bolesława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna Sprawa założona ze względu na przynależność A. Florczyka do NSZ na terenie pow. Kolno. Ww. został wytypowany jako „kandydat do werbunku w charakterze informatora” z racji tego, że nie zaprzestał swej wrogiej działalności wobec PRL oraz utrzymywał zażyłe kontakty z byłymi członkami NSZ. Celem wytypowania miało być „rozpracowanie elementu wrogiego” oraz byłych członków NSZ. Według notatki do sprawy z dn. 1.06.1955 ww. współpracował z oddziałem NZW pod dowództwem „Roga”. Kontrolę zakończono z braku dowodów na prowadzenie "wrogiej działalności”. Akta sprawy o sygn. 5517/II zniszczono w dn. 4.12.1987 (Protokół brakowania akt nr 33/87). Zachował się mikrofilm. IPN Bi 0089/987 (Mf 992/2, 5517/II)
Charakterystyka Charakterystyka nr 158, kwestionariusze osobowe i karty na czyn członków nielegalnej organizacji Okręg XIII NSZ pod dowództwem „Kaliny” działającej w okresie: kwiecień-lipiec 1945 na terenie pow. Łomża i Ostrołęka. W aktach zachował się kwestionariusz osobowy z dn. 14.04.1982 dotyczący A. Florczyka. Ww. od kwietnia do czerwca 1945 należał do NSZ na terenie gm. Turośl pow. Ostrołęka. IPN Bi 065/5/2 (776/IV), IPN BU 0182/146/1 (158/1)
Charakterystyka W aktach zachował się opisany w charakterystyce nr 66 kwestionariusz osobowy z dn. 4.11.1982 na członka nielegalnej organizacji NZW Okręg „Mazowsze” dotyczący A. Florczyka. Ww. w okresie: 1945-1948 należał do batalionu NZW pod dowództwem „Roga” na terenie gm. Turośl pow. Ostrołęka i miejscowości Kumielsk pow. Pisz. IPN Bi 065/6/2 (777/IV)
.