Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Michał Józef
Nazwisko: Wojtczak
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 19-03-1954
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Pelagia
Dodatkowe informacje:

Ppl 82/08/Gd, zarządzenie z dn. 30.04.2009 dot. Michała Józefa Wojtczaka. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Dot. "działalności konspiracyjnej" (brak bliższych danych dot. w/w sprawy). Materiały złożono w Wydz. „C” WUSW w Toruniu pod numerem 1142/II, następnie 26.01.1990 zniszczono w Wydz. OKPP WUSW w Toruniu. Materiałów o sygn. 1142/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Dot. "działalności antypaństwowej w ramach ZHP". W/w figuruje jako „inicjator utworzenia na terenie Torunia odrębnego szczepu harcerskiego propagującego tendencje prokościelne w ruchu harcerskim”. Materiały złożono pod numerem 1162/II w Wydz. „C” WUSW w Toruniu, następnie 26.01.1990 zniszczono w Wydz. OKPP WUSW w Toruniu. Materiałów o sygn 1162/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe Na wniosek Wydz. III WUSW w Toruniu w/w zastrzeżono wyjazdy do wszystkich krajów świata w okresie od 25.07.1983 do 25.07.1985, Z-I-1486. W uzasadnieniu podano, że w/w był figurantem sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Baza” oraz z uwagi na „postawę polityczną”. 20.09.1985 na podst. decyzji Z-cy Naczelnika Wydz. Paszportów WUSW w Toruniu odmówiono wydania paszportu na wyjazd do RFN. EATO 63429, IPN By 338
.