Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Stanisław
Nazwisko: Żebrowski
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 13-12-1937
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Jerzy Żebrowski był rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Konspiratorzy" dotyczącej członków i współpracowników KPN na terenie woj. krakowskiego w latach 1982-1990. Sprawa została założona 05.07.1982, a J. Żebrowski został zarejestrowany 08.06.1983 pod numerem KR 27596 przez Wydział III KWMO w Krakowie. W dn. 22.06.1984 sprawa J. Żebrowskiego została wyłączona z SOR „Konspiratorzy” i złożona do Archiwum Wydz. „C” WUSW w Krakowie pod sygn. 16356/II. Akta 16356/II zniszczono 21.09.1989. Materiały dot. SOR „Konspiratorzy” złożono 18.06.1990 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygnaturą 17567/II-gr. IPN Kr 010/12356 t. 1-17 (17567/II).
Akta kontrolno-śledcze Akta kontrolno-śledcze KWMO w Krakowie w sprawie J. Żebrowskiego. Śledztwo prowadzone z powodu przynależności do KPN. Akta złożone w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Krakowie 26.07.1983 pod sygn. 5762/III. IPN Kr 07/5416 t. 1-3, IPN Kr 096/1149 mkf (5762/III)
Akta prokuratorskie Akta śledztwa w sprawie przynależności do Konfederacji Polski Niepodległej oraz sporządzania, gromadzenia i kolportowania ulotek w Krakowie prowadzonego przeciwko J. Żebrowskiemu i innym. IPN Kr 303/92 (1 Ds 1667/85, 1 Ds 927/83/S)
Akta sądowe Akta sprawy sądowej przeciwko J. Żebrowskiemu i innym. J. Żebrowski został tymczasowo aresztowany na okres 19.05.1983-26.07.1983. Aktywny działacz KPN. Kolportował wydawnictwa bezdebitowe w tym pismo sygnowane przez KPN - "Konfederat i Niepodległość". Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie z 20.03.1986 umorzono sprawę na mocy amnestii z 21.07.1983. IPN Kr 17/278 t. 1-5 (II Ko 477/85/P)
Akta operacyjne Materiały archiwalne stanowiące dokumentację dot. wprowadzenia w PRL stanu wojennego. J. Żebrowski występuje w dokumentacji osób internowanych. Dokumentacja zawiera akty prawne, wykazy internowanych, dokumenty na temat pracy operacyjnej z internowanymi, meldunki operacyjne dot. internowanych. IPN Kr 010/12080 (15952/II)
Akta internowanego J. Żebrowski został internowany 13.12.1981 decyzją KWMO w Krakowie nr 492/82 z 29.10.1982 na wniosek Wydz III-1 za kolportaż wydawnictw antykomunistycznych oraz członkostwo w KPN. Zwolniony decyzją KWMO w Krakowie nr 236/82 z 06.12.1982. IPN Kr 076/137, IPN Kr 0102/135 (16140/II)
Akta penitencjarne J. Żebrowski został zatrzymany na mocy decyzji Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Kraków Podgórze za przynależność do KPN. Osadzony w Areszcie Śledczy przy ul. Montelupich w Krakowie. Zwolniony 26.07.1983 na mocy amnestii z dn. 21.07.1983. IPN Kr 081/410 (38/830)
Akta administracyjne J. Żebrowski występuje w aktach administracyjnych Wydz. Śledczego KWMO/WUSW w Krakowie za lata 1970-1989, jako członek KPN. IPN Kr 050/55 t. 1-54 (69/k)
.