Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Alfons
Nazwisko: Wyrowiński
Miejsce urodzenia: Brusy
Data urodzenia: 27-08-1947
Imię ojca: Alfons
Imię matki: Leokadia
Dodatkowe informacje:

Ppl 36/08/Gd, zarządzenie z dn. 28.04.2009 dot. Jana Wyrowińskiego. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Kontrolowany w ramach KE krypt. „Turysta”, który 13.04.1987 r. został przejęty przez Wydz. III i przekwalifikowany na SOS krypt. „Kaszuby”. Materiały zniszczono w grudniu 1989 r. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta kontrolne śledztwa Akta dot. m.in. Jana Wyrowińskiego podejrzanego o "gromadzenie i kolportaż literatury zawierającej fałszywe wiadomości mogące wyrządzić istotną szkodę interesom PRL". W dn. 8.07.1980 dokonano przeszukania w mieszkaniu J. Wyrowińskiego, został aresztowany na 48 godzin. W dn. 30.12.1981 postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Toruniu śledztwo zostało zawieszone z uwagi na fakt internowania głównych figurantów. IPN By 082/143 (196/III)
Akta internowania 1) Akta osób internowanych z terenu Torunia (1981-82). Ww. internowany na wniosek pionu IV KWMO Toruń. 2) Akta administracyjne dot. osób internowanych w woj. toruńskim w wyniku wprowadzenia stanu wojennego (1982-84). IPN BY 082/1 t. 14, IPN BY 076/321
Akta internowanego Internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. IPN GD 159/149
.