Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Paluch
Miejsce urodzenia: Pietrzykowice
Data urodzenia: 28-04-1950
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Elżbieta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Paluch, górnik Kopalni Węgla Kamiennego „Piast” w Tychach-Bieruniu figuruje w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Dekret” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 05.01.1982 pod nr. rej. KA 47697 i prowadzonej przez Wydział V KW MO Katowice, a następnie Grupę Operacyjną w Tychach Wydziału V-2 KW MO Katowice. Sprawa została założona na podstawie informacji operacyjnej dotyczącej strajku okupacyjnego, który 14.12.1981 rozpoczął się na terenie KWK „Piast”. Protestujący górnicy domagali się odwołania stanu wojennego i zwolnienia internowanych. Celem SOR było „ustalenie przyczyn powstania strajku oraz motywów działania inspiratorów”, a także pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osób biorących czynny udział w proteście. W dniu 28.12.1981 górnicy zakończyli protest, „aktywni” uczestnicy strajku m.in. Stanisław Paluch zostali zatrzymani i oskarżeni z art. 46 dekretu o stanie wojennym. SOR krypt. „Dekret” zakończono 29.05.1982, zgromadzone materiały zarchiwizowano Wydziale „C” KW MO Katowice pod sygn. 38965/II. IPN Ka 043/3 (38965/II).
Stanisław Paluch występuje w aktach kontrolno-śledczych postępowania przygotowawczego RSD 35/81 prowadzonego przez Wydział Śledczy KW MO Katowice pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach (sygn. akt Pg.Śl-II-28/81). Postępowanie zostało wszczęte 23.12.1981 w sprawie zorganizowania i kierowania strajkiem okupacyjnym w KWK „Piast” i prowadzone było w trybie doraźnym. W ramach podjętych czynności Stanisław Paluch zatrzymany 28.12.1981 został przesłuchany i obwiniony o to, że w okresie od 14.12.1981 do 24.12.1981 wbrew postanowieniom dekretu o stanie wojennym uczestniczył w organizowaniu i kierowaniu strajkiem okupacyjnym w podziemiach zmilitaryzowanej KWK „Piast”, gdzie brał udział w podejmowaniu decyzji o zablokowaniu szybu wyjazdowego i ustawieniu wokół niego straży porządkowych, a także organizował pożywienie oraz wziął udział w opracowaniu postulatów strajkowych, tj. o przestępstwo z art. 46 ust. 2 i 6 dekretu o stanie wojennym. W dniu 04.01.1982 ww. tymczasowo aresztowano. Czynności w sprawie zakończono 09.01.1982 aktem oskarżenia. W dn. 06.04.1984 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 9296/III. IPN Ka 029/685 (9296/III), IPN Ka 064/153 (135/ŚL).
W dn. 04.01.1982 Stanisław Paluch jako podejrzany o dokonanie przestępstwa z art. 46 ust. 1, 2, 6 dekretu o stanie wojennym został na mocy decyzji Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach (sygn. akt Pg. Śl-II-28/81) tymczasowo aresztowany. Od dn. 05.01.1982 przebywał w Areszcie Śledczym w Katowicach. Zwolniony 12.05.1982 na podstawie decyzji Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu (sygn. akt SoW 331/82) o umorzeniu postępowania karnego. IPN Ka 34/191 (3/82) t. 1-2.
W dniu 12.05.1982 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu (sygn. akt SoW 331/82) umorzył postępowanie karne przeciwko Stanisławowi Paluchowi, oskarżonemu o czyn z art. 46 ust. 2 i 6 dekretu z dn. 12.12.1981 o stanie wojennym, z uwagi na fakt, iż sprawcy ww. wykroczeń nie podlegają orzecznictwu sądów wojskowych, a także zarządził natychmiastowe zwolnienie z aresztu. IPN Wr 101/6427-6430 (SoW 331/82).
Akta internowania Stanisława Palucha, który został zatrzymany na wniosek Wydziału V-2 KW MO Katowice jako osoba, która „w chwili wystąpienia ponownych niezadowoleń i strajków może być inspiratorem zaburzeń”. Zwolniony 08.07.1982 na mocy decyzji nr 1161/82 o uchyleniu internowania. W dn. 06.05.1983 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” KW MO Katowice pod sygn. 40305/II. IPN Ka 043/1170 (40305/II).
Akta internowanego zawierają dokumenty wytworzone w związku z internowaniem Stanisława Palucha, który został zatrzymany na podstawie decyzji nr 471/V-2 z dn. 12.05.1982, ponieważ „nie zaniechał działalności związkowej po wprowadzeniu stanu wojennego”. W okresie od 15.05.1982 do 08.07.1982 przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Zwolniony na podstawie decyzji o uchyleniu internowania z dn. 08.07.1982. Akta o sygn. IPN Ka 42/582 to karta depozytowa ww. IPN Ka 43/510 (37/82), IPN Ka 42/582 (37/82).
W aktach paszportowych S. Palucha znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę (Z-I-539/Bt) obejmujące „wszystkie kraje świata” w okresie od dn. 22.01.1982 do odwołania. Zastrzeżenie, które wydano na wniosek Wydziału Śledczego KW MO Katowice z uwagi na fakt, iż ww. wbrew dekretowi o stanie wojennym „organizował i kierował” strajkiem w KWK „Piast” zostało anulowane 17.10.1984. W dniu 11.02.1982 zastrzeżenie zarejestrowano w ewidencji operacyjnej pod nr. rej. KA 48380 (zdjęto z ewidencji w dn. 20.10.1984). IPN Ka 144/19046 (EATY 019046).
Stanisław Paluch występuje w materiałach administracyjnych KW MO Katowice, w których zebrano informacje dotyczące osób internowanych z terenu woj. katowickiego (m.in. wnioski o zatrzymanie, wnioski o uchylenie decyzji o internowaniu, korespondencję dotyczącą osób). IPN Ka 063/155 (234/C).
Materiały administracyjne KW MO Katowice zawierają wykaz internowanych pracowników i studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz mieszkańców miasta Tychy. Ww. występuje w aktach w związku z informacją o internowaniu w okresie od dn. 14.05.1982 do 08.07.1982. IPN Ka 093/220.
.