Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Brandeburg
Miejsce urodzenia: Sławnikowice
Data urodzenia: 25-12-1951
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Leontyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Jan Brandeburg był internowany z powodu prowadzenia działalności "naruszającej obowiązujący porządek prawny". IPN Wr 040/894 (IV-3751/758)
Akta internowanego Wyżej wymieniony został internowany w dn. 23.04.1982, od 28.04.1982 przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Nysie. IPN Wr 30/762 (284/82)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Jan Brandeburg został objęty kontrolą operacyjną w ramach KE krypt. "A-Z" ["A-2"] od dn. 17.01.1983 przez Wydz. V KWMO Wrocław. Brak powodu założenia kwestionariusza. W dn. 14.12.1985 przerejestrowany na SOR krypt. "Pismo". Sprawa prowadzona od dn. 20.04.1982 przez Wydz. V KWMO Wrocław założona została "na fakt wrogiej działalności w zakładach »Pilmet«". Materiałów o sygn. II-103440 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie W związku z "dobrowolnym zgłoszeniem Jana Brandeburga o popełnionym przestępstwie", Prokuratura Rejonowa dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście postanowieniem z dn. 30.09.1983 odmówiła wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie "kontynuowania zakazanej prawnie działalności związkowej w zawieszonym NSZZ »Solidarność«" przez wyżej wymienionego (uczestniczył w wiecach, organizował strajki w zakładzie pracy, kolportował nielegalne pismo "Z dnia na dzień"). Wobec wyżej wymienionego zastosowano ustawę o amnestii z dn. 21.07.1983. IPN Wr 33/580 (2 Ds.64/83)
Akta prokuratorskie Akta nadzoru nad sprawą 2 Ds.64/83. IPN Wr 33/268 (III Dsn. 47/83/ Wr.IV)
Akta operacyjne Akta zawierają "Protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie w trybie amnestii z dn. 21.07.1983" z dn. 28.10.1983. IPN Wr 040/12 (IV-3735/13)
.