Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Tomasz Piotr
Nazwisko: Nowak
Miejsce urodzenia: Kwidzyn
Data urodzenia: 22-12-1956
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Czesława
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Poseł RP Sejm RP 13-10-2019
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 1.03.1989 r. zarejestrowany pod nr 11441 przez Wydz. III WUSW Konin w kategorii KO (kontakt operacyjny) ps. „Aktor”. Pozyskany do współpracy 27.02.1989 r. do sprawy o krypt. „Pegaz” ("zagadnienie" - kultura i sztuka). Zdjęty z ewidencji dnia 09.01.1990 r. Materiały zostały zniszczone w styczniu 1990 r. w jednostce operacyjnej. 2 karty EO-4/77, 2 karty E-16 kartoteka ogólnoinformacyjna WUSW Konin, dziennik rejestracyjny WUSW Konin, karta EO-4-A/77 kartoteka odtworzeniowa Biura „C” MSW. Na kartach EO-4/77 i EO-4-A/77 zapisano inne miejsce urodzenia, wszystkie pozostałe dane osobowe (imię, nazwisko, data ur., imiona rodziców, nazwisko rodowe matki) są zgodne.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Po 818/46507 (EAKN 46507), sygn. IPN BU 1386/9052 (EAPP 9052).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

W dniu 22 października 2009 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu III Wydział Karny (sygn. akt III K 528/07) wydał prawomocne orzeczenie zgodne z wnioskiem prokuratora Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN w Poznaniu stwierdzające, że Tomasz Piotr Nowak złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, w którym stwierdził, że nie współpracował on z organami bezpieczeństwa PRL w latach 1944-1990 oraz, że nie pracował i nie pełnił służby w tych organach.

.