Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Witold
Nazwisko: Pahl
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 07-12-1961
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Halina
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Członek Trybunału Stanu Trybunał Stanu 21-11-2019
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W 1985 r. upoważniony do dostępu do wiadomości stanowiących tajemnicę państwową (nr GO-IV-01660/85) przez Wydział Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Gorzowie Wlkp. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Sz 42/08 zarządzenie z dnia 17.07.2008 dotyczące Witolda Pahla – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.