Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 30-03-2021 13:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Jarosław
Nazwisko: Wasilewski
Miejsce urodzenia: Korkliny
Data urodzenia: 20-06-1960
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 1.10.1988 górnik Adam Wasilewski został zatrzymany na terenie kopalni „Morcinek” przez Straż Przemysłową w związku z przenoszeniem „materiałów bezdebitowych”, tj. stu kilkudziesięciu ulotek i pism "S" i KPN. W tym samym dniu w miejscu jego zamieszkania przeprowadzono przeszukanie. Następnie ww. objęto postępowaniem przygotowawczym nr RSOW-81/88 - prowadzonym przez Wydział Śledczy WUSW w Katowicach w sprawie „przenoszenia materiałów mogących wywołać niepokój publiczny” i obwiniono z art. 52a § 1 pkt. 1 KW w zw. z art. 3 ustawy z dn. 31.07.1981 o Urzędzie Kontroli Publikacji i Widowisk. W dniu 18.10.1988 akta postępowania sprawdzającego, wraz z wnioskiem o ukaranie, zostały skierowane na drogę postępowania karno-administracyjnego i przekazane do Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta w Jastrzębiu Zdroju. IPN Ka 029/1076 (10031/III), IPN Ka 064/187 (141/ŚL).
W dniu 3.01.1989 Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta w Jastrzębiu Zdroju uznało, że Adam Wasilewski, który w dniu 1.10.1988 na terenie kopalni „Morcinek” przenosił bez wymaganego zezwolenia 129 sztuk różnych pism i biuletynów "S" i KPN, w tym m.in. „Solidarność. Prawda i Sprawiedliwość” i „Wolny Czyn”, jest winnym popełnienia zarzucanego czynu i wymierzyło mu karę grzywny w wysokości 30 tys. zł oraz obciążyło kosztami postępowania. W dniu 20.03.1989 Kolegium ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Katowickim, w związku z odwołaniem złożonym przez obrońcę ww., orzekło uchylenie zaskarżonego orzeczenia I Instancji i uznając ww. winnym popełnienia wykroczenia, odstąpiło jednak od wymierzenia kary - na podstawie art. 39 KW „z uwagi na toczący się proces porozumienia narodowego”. IPN Ka 148/14 (1243/88).
W dniu 7.10.1988 Adam Wasilewski został zatrzymany podczas rozpowszechniania "nielegalnych" pism „Opinia Krakowska” i „Solidarność-Tygodnik Mazowsze”. W związku z tym objęto go postępowaniem śledczym nr RSOW 83-84/88 - prowadzonym przez Wydział Śledczy WUSW Katowice. W dniu 8.10.1988 dokonano przeszukania w miejscu jego zamieszkania. W dniu 28.10.1988 do Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta w Jastrzębiu Zdroju został skierowany wniosek o ukaranie ww., oskarżonego o to, że w dn. 7.10.1988 bez wymaganego zezwolenia rozpowszechniał "nielegalne wydawnictwa, na których druk i rozpowszechnianie nie było zgody właściwego organu" oraz o to, że w tym samym miejscu i czasie wystawił na widok publiczny plakietkę o treści „Solidarność - Komisja ds. Interwencji i Praworządności”. IPN Ka 029/1077 (10032/III), IPN Ka 064/187 (141/ŚL).
W dniu 5.07.1989 Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta w Jastrzębiu-Zdroju umorzyło postępowanie przeciwko Adamowi Wasilewskiemu - obwinionemu o popełnienie wykroczenia (z art. 52a § 1 pkt. 1 KW w zw. z art. 3 ustawy o Kontroli Publikacji i Widowisk i art. 63a § 1 KW). IPN Ka 148/15 (1287/88).