Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maciej
Nazwisko: Płażyński
Miejsce urodzenia: Młynary
Data urodzenia: 10-02-1958
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Danuta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Maciej Płażyński przechodzi w SO krypt. "Klan", w ramach której Służba Bezpieczeństwa rozpracowywała działalność NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. 24.08.1982 zmieniono kryptonim sprawy na "Związek". Materiały zawierają charakterystyki działaczy, meldunki, notatki, plany zabezpieczeń zjazdów, plany działań operacyjnych, stenogramy ze spotkań. Maciej Płażyński występuje w notatce służbowej KWMO w Gdańsku ze spotkania z TW pseud. "Oskar" z dnia 05.10.1981 w zw. z tym, że przebywał na Zjeździe "Solidarności" reprezentując uczelnianą organizację NZS. IPN GD 003/166 t. 24 (185/IV)
.