Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Górski
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 05-12-1948
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 26.01.1981 Stanisław Górski - inżynier elektryk i konstruktor w Zakładach Metalowych "Łucznik" w Radomiu - został zarejestrowany przez SB z Wydz. V KW MO w Radomiu pod numerem 7215 jako figurant do Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "PW" nr rej. 465, prowadzonej w latach 1975-1990. Następnie, tj. od dnia 11.08.1982, ww. był kontrolowany operacyjnie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Mózg". Powodem tej kontroli i zainteresowania SB osobą ww. była jego aktywna działalność w NSZZ "Solidarność" - Stanisław Górski był wówczas sekretarzem Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Zakładach Metalowych w Radomiu. Prowadzenie tego kwestionariusza i kontroli zakończono w 1987 roku w związku z odnotowanym "zaniechaniem wrogiej działalności". Materiały KE "Mózg" złożono następnie w archiwum Wydz. "C" WUSW Radom pod sygn. 785/II. IPN Ra 05/674 (785/II).
W materiałach Wydz. Śledczego KW MO w Radomiu z jesieni roku 1981 - dot. przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego w ramach akcji krypt. "Gotowość" - znajduje się między innymi "notatka służbowa" z dnia 10.11.1981, w której Stanisław Górski wymieniony jest jako sekretarz Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy Zakładach Metalowych "Łucznik" w Radomiu. IPN Ra 02/16 (Ad/54).
Stanisław Górski figuruje w aktach administracyjnych Wydz. Śledczego KW MO w Radomiu z jesieni roku 1981 - dot. przygotowań SB do wprowadzenia stanu wojennego w ramach akcji krypt. "Gotowość". Figuruje ponadto w wykazach osób przewidzianych przez SB do przeprowadzenia z nimi "rozmów profilaktycznych". IPN Ra 02/18 (Ad/54).
Stanisław Górski występuje w "aktach kontrolnych postępowania przygotowawczego" w sprawie rozpowszechniania ulotek "o treści antypaństwowej" w dniu 8.04.1982 w Kozienicach. SB z Wydz. Śledczego KW MO w Radomiu podejrzewała Stanisława Górskiego o "udział w druku i kolportażu" tych i innych "nielegalnych wydawnictw". W ramach prowadzonego postępowania dokonano rewizji u 13 osób, w tym w mieszkaniu Stanisława Górskiego (dnia 17.05.1982). Podczas tego przeszukania u St. Górskiego znaleziono m.in. ulotkę pt. "Notatnik Radomski". IPN Ra 04/76 (77/III).
Występuje w materiałach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Komisja" nr rejestr. Ra 11708 dot. powstania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Zakładach Metalowych im. Waltera w Radomiu. Stanisław Górski figuruje w wykazie osób operacyjnie kontrolowanych w ramach tej Sprawy jako "były aktywny członek" NSZZ "Solidarność" w ww. Zakładach w Radomiu. IPN Ra 05/710 (824/II).
Dnia 20.01.1989 Stanisław Górski został zarejestrowany przez SB z Wydz. V WUSW Radom do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Trzon" (numer 12610). Sprawa ta została założona w związku z "wrogą negatywną działalnością o charakterze politycznym w środowisku robotniczym", głównie z uwagi na fakt powołania jawnej struktury NSZZ "Solidarność" w Zakładach Metalowych w Radomiu (Stanisław Górski był jednym z głównych działaczy ww. związku w tych Zakładach). Prowadzenie tej sprawy i inwigilacji zakończono dn. 31.08.1989, a jej materiały złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW Radom pod sygn. 1098/II. IPN Ra 05/951 (1098/II).
.