Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria Danuta
Nazwisko: Durlej
Nazwisko rodowe: Stachurska
Miejsce urodzenia: Kielce
Data urodzenia: 26-09-1946
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Maria Durlej była kontrolowana operacyjnie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego nr KI 20661. Została zarejestrowana 25.01.1982 przez Wydz. V WUSW w Kielcach. M. Durlej była działaczką podziemnych struktur "Solidarności". KE zakończono i materiały złożono w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Kielcach 17.11.1982 pod sygn. 11714/II. Akta zniszczono w 1990. Akta o sygn. 11714/II zniszczono. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta internowania Materiały Wydz. Śledczego KWMO w Kielcach dot. internowania M. Durlej. Została internowana 14.12.1981 decyzją nr 275/81 KWMO w Kielcach z powodu działalności w "Solidarności" w charakterze sekretarza KZ. Zwolniona decyzją KWMO w Kielcach nr 32/81 z dnia 24.12.1981. Materiały złożono 24.12.1981 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Kielcach pod sygnaturą 2346/IV. IPN Ki 07/57 (IV/2346/57); IPN Ki 028/57 (2346/57/IV) mkf.
Akta internowanego Akta internowanego Marii Durlej. Została internowana 14.12.1981 decyzją nr 275/81 KWMO w Kielcach. Zwolniona decyzją KWMO w Kielcach nr 32/81 z dnia 24.12.1981. IPN Ki 45/90 (15/J/81)
.