Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Waldemar Kazimierz
Nazwisko: Płóciennik
Miejsce urodzenia: Koszalin
Data urodzenia: 28-08-1955
Imię ojca: Waldemar
Imię matki: Klara
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Sędzia Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy 29-06-2005
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Figuruje w materiałach wyjazdowych kartoteki OCK (Departament I MSW). Akta o sygn. IPN BU 01976/729.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Sz 469/81859 (EAKO 081859).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Sz 49/08 zarządzenie z dnia 06.11.2008 r. dotyczące Waldemara Kazimierza Płóciennika – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.