Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian
Nazwisko: Florecki
Miejsce urodzenia: Nowa Wieś
Data urodzenia: 14-09-1946
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Julia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Marian Florecki był rozpracowywany przez Wydz. III-A KWMO w Kielcach w ramach SOS nr KI 18471 jako przewodniczący Komitetu Strajkowego w "Chemarze". Sprawę zakończono i złożono w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Kielcach 27.04.1980 pod sygn. 11525/II. Akta zniszczono w 1990. Akta o sygn. 11525/II zniszczono. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta internowania Zarejestrowany w ramach akcji "Jodła". Internowany 30.08.1982 decyzją KWMO w Kielcach nr 35/82 i osadzony w OO w Kielcach. Był członkiem KZ NSZZ "Solidarność" w Zakładzie Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "Chemar" oraz przewodniczącym komitetu strajkowego w 1980. Zwolniony 22.09.1982 decyzją KWMO w Kielcach nr 334/82. IPN Ki 07/67 (2346/67/IV), IPN Ki 028/67 (2346/67/IV)
Akta internowanego Akta internowanego Mariana Floreckiego. Internowany 30.08.1982 decyzją KWMO w Kielcach nr 35/82. z powodu działalności w strukturach NSZZ "Solidarność". Zwolniony 22.09.1982 decyzją KWMO w Kielcach nr 334/82. IPN Ki 45/107
.