Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman
Nazwisko: Walczak
Miejsce urodzenia: Ciernie
Data urodzenia: 03-02-1951
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rozpracowywany w ramach SOS „Autobus”, założonej w związku ze wzrostem niezadowolenia wśród pracowników Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Bielsku-Białej, jako organizator pierwszego protestu w sierpniu 1980 w regionie. Od dn. 27.08.1980 przewodniczący Komitetu Strajkowego WPK, od 29.08.1980 wybrany wiceprzewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego woj. bielskiego. Po zakończeniu strajku objął funkcję zastępcy przewodniczącego Komitetu Założycielskiego Samorządnych i Niezależnych Związków Zawodowych w Bielsku-Białej. Zaangażowany w rozpowszechnianie ulotek poddających krytyce sytuację społeczno-polityczną kraju. W ramach sprawy wykorzystano TW i KO w celu podważenia autorytetu wśród współpracowników. IPN Ka 047/937 (1107/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Przerejestrowany z figuranta SOS „Autobus” na osobę rozpracowywaną operacyjnie w ramach SOR „Partia”, prowadzoną w okresie od 25.05.1981 do 18.05.1983, jako podejrzany o „tworzenie nielegalnych organizacji”. Akta sprawy złożono w archiwum pod sygnaturą 1506/II dn. 23.07.1983. Dn. 15.01.1990 akta zniszczono. Materiały o sygn. 1506/II zniszczono
Akta kontrolno-śledcze Roman Walczak figuruje w aktach postępowania przygotowawczego prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej w Radomiu (sygn. II Ds 96/81/S) w sprawie działalności Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, któremu władze odmówiły legalizacji oraz w sprawie krajowego zjazdu KOWzaP, który miał miejsce w dn. 21-22.11.1981 w Radomiu. W związku z wprowadzeniem stanu wojennego śledztwo w sprawie przekazano do dalszego prowadzenia Prokuraturze Warszawskiego Okręgu Wojskowego. IPN Ra 04/255 (256/III) t. 2
Materiały administracyjne Akta administracyjne, obejmujące w 10 tomach informację na temat osób internowanych z terenu województwa bielskiego. Roman Walczak figuruje w tomie 1 na wykazie obejmującym wszystkie internowane osoby, natomiast w tomie 9 znajduje się zachowana część dokumentacji dot. ww. R. Walczak jako organizator strajku w WPK w Bielsku-Białej oraz kolporter wydawnictw krytycznych wobec władz oraz ówczesnej rzeczywistości, został wskazany do internowania w listopadzie 1980 r. Internowany na mocy decyzji Wydz. III „A” KWMO Bielsko-Biała nr 46/S z dn. 13.12.1981, doprowadzony do KWMO w Bielsku-Białej; początkowo osadzony w Ośrodku Odosobnienia Internowanych w Jastrzębiu-Zdroju. W nocy z 12/13.06.1982 aktywny uczestnik akcji w OO w Łupkowie, podczas której część internowanych wyważyło kraty okienne w jednym z pomieszczeń i na dziedzińcu zakładu odśpiewało pieśni patriotyczne. IPN Ka 017/57 (1/Śl-57/INF/BB) t. 1, 9
Akta internowanego Na mocy decyzji nr 46/S z dn. 13.12.1981 przetrzymywany kolejno w środkach Odosobnienia Internowanych: od dn. 13.12.1981 Jastrzębie-Zdrój (nr ewid: 5/81), od 23.03.1982 Łupków (nr ewid: 7/82), od 3.08.1982 Rzeszów (nr ewid: 026/82), od 28.08.1982 ponownie Łupków (nr ewid: 27/82). Zwolniony z miejsca odosobnienia na mocy decyzji o uchyleniu internowania nr 227/S z dn. 29.11.1982. IPN Rz 56/232 (27/82), IPN Ka 175/711 (brak starej sygn.)
Akta paszportowe Jako aktywny działacz NSZZ „Solidarność” Podbeskidzia w latach 1980-1981, wrogo ustosunkowany do partii i rządu, został uznany za osobę „szczególnie szkodliwą społecznie”. W związku z powyższym, po konsultacji z wydziałem operacyjnym zajmującym się rozpracowaniem opozycji politycznej woj. bielskiego, Wydz. Paszportów KWMO w Bielsku-Białej wyraził zgodę na wydanie paszportu umożliwiającego wyjazd na stałe z kraju. IPN Ka 207/34958 (EABB-34958)
.