Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz
Nazwisko: Dembiński
Miejsce urodzenia: Konin
Data urodzenia: 05-03-1950
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Halina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Grzegorz Dembiński rejestrowany do sprawy 18.08.1981, występuje w mat. jako osoba działająca w NSZZ „Solidarność” na terenie województwa konińskiego. Sprawa dot. Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Koninie. Dnia 22.09.1981 przerejestrowano na kandydata na TW. IPN Po 0055/21 (23/IV).
Kandydat na tajnego współpracownika [kTW] Opracowanie kandydata na TW zostało zaniechane z powodu odmowy współpracy i przerejestrowania Grzegorza Dembińskiego na figuranta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. „Biuletyn” KN 5682/6080. IPN Po 035/700 (785/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Grzegorz Dembiński rejestrowany do sprawy 06.01.1983. Dnia 29.07.1982 SOS przekwalifikowano na SOR. G. Dembiński był współredaktorem i współwydawcą nielegalnego biuletynu pn. „Biuletyn Informacyjny” oraz „Opornik” wydawanego na terenie Konina oraz członkiem nielegalnych struktur „Solidarności”. Śledztwo wobec G. Dembińskiego decyzją Prokuratury Wojsk Lotniczych w Poznaniu umorzono 09.03.1983. IPN Po 035/700 (785/II).
Akta tymczasowo aresztowanego Grzegorz Dembiński został tymczasowo aresztowany w związku z podejrzeniem, że „w okresie od czerwca do 28 października 1982 r. w Koninie, wspólnie z innymi osobami rozpowszechniał drukowane pisma »Azyl Wojenny«, »Opornik« oraz ulotki zawierające w treści fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. Areszt uchylono 05.01.1983. IPN Po 193/278 (59019).
.