Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Tomaszewski
Miejsce urodzenia: Niechanowo
Data urodzenia: 21-02-1959
Imię ojca: Józef
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Poseł RP Sejm RP 13-10-2019
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 08.09.1989 upoważniony do dostępu do tajemnicy państwowej pod nr 17315 przez Wydz. III-1 WUSW w Poznaniu. Karta E-14/1 z kartoteki ogólnoinformacyjnej KWMO/WUSW Poznań; dziennik rejestracyjny uzgodnień dostępu do tajemnicy państwowej WUSW Poznań; akta o sygn. IPN WR 053/2501 - Akta opiniodawcze osób dopuszczonych do prac tajnych, którym cofnięto upoważnienie w 1989 r., t. 14 i t. 15 - analiza stanu ochrony tajemnicy państwowej i służbowej w instytucjach i zakładach pracy woj. wrocławskiego 1988, Wydz. „C”/ Wydz. Ds. Koordynacji Ochrony Tajemnicy WUSW Wrocław; karta E-14/1 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura „C” MSW.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Po 822/338612 (EAPO 338612).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Po 79/08 zarządzenie z dnia 17.02.2010 dotyczące Tadeusza Tomaszewskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.