Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-08-2023 09:42

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Ornawka
Miejsce urodzenia: Zbaraż
Data urodzenia: 11-07-1935
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Agnieszka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Stanisław Ornawka po zwolnieniu z internowania był kontrolowany operacyjnie przez Wydz. V KWMO/WUSW w Tarnowie w ramach KE nr TA 6386, jako działacz "Solidarności". Akta zamknięto i 29.05.1984 złożono w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Tarnowie pod sygn. 1086/II. Akta zniszczono w 1989. Akt o sygn. 1086/II brak. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta internowania Akta internowania Stanisława Ornawki. Internowany 13.12.1981 decyzją KWMO w Tarnowie nr 51/81 z powodu aktywnej działalności w "Solidarności". S. Ornawka był kierownikiem delegatury w Dębicy. Zwolniony z internowania 14.07.1982 decyzją KWMO w Tarnowie nr 55/82. IPN Kr 036/508 (1907/II)
Akta internowanego Akta internowanego Stanisława Ornawki. Został internowany 13.12.1981 decyzją KWMO w Tarnowie nr 51/81 i osadzony w Areszcie Śledczym w Rzeszowie. Przeniesiony 08.07.1982 do OO Uherce. Zwolniony 14.07.1982 decyzją KWMO w Tarnowie nr 55/82. IPN Rz 57/263
.