Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Jacek
Nazwisko: Schmidt
Nazwisko rodowe: Schmidt
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 13-03-1949
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Bożena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Krzysztof Schmidt został zarejestrowany 14.10.1982 do sprawy dot. „wykorzystania NSZZ »Solidarność« do prowadzenia wrogiej działalności politycznej” na terenie Akademii Rolniczej w Poznaniu. K. Schmidt jest wymieniany jako przewodniczący Sekcji Sportowej Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” AR w Poznaniu w 1981 r. IPN Po 08/1338 (11093/II)
Akta internowanego Krzysztof Schmidt został internowany w okresie stanu wojennego, jako powód podano, że „nawoływał do niepokojów społecznych”. Internowanie uchylono 4.12.1982. IPN Sz 266/172
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Krzysztof Schmidt był rozpracowywany w ramach KE, jako powód podano „propagowanie wrogich poglądów i działalność skierowana przeciw linii politycznej partii”. Stwierdzono, że po wprowadzeniu stanu wojennego „nie zaprzestał działalności związkowej. (…) zorganizował nielegalne zebranie aktywnych działaczy podziemnej »Solidarności« z AR”. Podczas przeszukania w jego mieszkaniu zakwestionowano „nielegalne wydawnictwa”. Po zwolnieniu z internowania „nadal utrzymywał kontakty z działaczami podziemnej »Solidarności«”. Zakończono w związku z jego wyjazdem za granicę. IPN Po 08/1456 (11338/II)
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdu do wszystkich państw świata w okresie od 14.10.1982 do 13.10.1984 na wniosek Wydziału III KWMO Poznań. W uzasadnieniu określono K. Schmidta: „kolporter wydawnictw bezdebitowych, powiązany z podziemnymi strukturami »Solidarności«”. Zastrzeżenie anulowano 30.03.1983. IPN Po 822/10684 (EAPO 10684)
.