Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bolesław
Nazwisko: Łapawa
Nazwisko rodowe: Łapawa
Miejsce urodzenia: Sułkowice
Data urodzenia: 03-10-1929
Imię matki: Marianna
Znany/a też jako:

Imiona rodziców: FranciszekTreść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dot. byłych członków i współpracowników ugrupowania niepodległościowego „Kościuszko”, działającego na terenie powiatu gostyńskiego. Bolesław Łapawa występuje w materiałach sprawy, jest wymieniany jako członek organizacji AK-Zawisza. IPN Po 003/331 (335/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Celem sprawy było „rozpracowanie osób podejrzanych o przynależność do nielegalnej organizacji AK (…). Wszczęto (…) w celu ujawnienia ich działalności, jak również stosowania obserwacji nad nimi”. Stwierdzono, że Bolesław Łapawa „w 1949 r. wstąpił do nielegalnej organizacji AK grupa Sułkowice, w której złożył przysięgę i był aktywnym członkiem. W org. tej występował pod ps. »Woda«. Do obecnego ustroju w Polsce i Związku Radzieckiego jest wrogo ustosunkowany, czego dowodem przynależność do nielegalnej organizacji”. IPN Po 003/387/1-4 (393/IV)
Akta śledcze Bolesław Łapawa został zatrzymany i osadzony w areszcie PUBP w Śremie. Był podejrzany o to, że „od czerwca 1949 r. do chwili zatrzymania, tj. 7.08.1949 r., był członkiem nielegalnej organizacji »AK«, mającej na celu obalenie przemocą ustroju Demokratycznego Państwa Polskiego, działającej na terenie pow. Gostyń, posługiwał się ps. »Woda«”. Zakończono skierowaniem aktu oskarżenia do sądu. IPN Po 04/1611 (9646/III)
Akta sądowe Wyrokiem z 23.02.1950 Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu skazał Bolesława Łapawę na karę 6 lat więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 3 lat z przepadkiem całego mienia. Obrona wniosła skargę rewizyjną, a Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie postanowieniem z 14.04.1950 zmniejszył karę do 5 lat więzienia. B. Łapawa wyrok odsiadywał w więzieniach we Wronkach oraz w Świdnicy. Zwolniony dnia 30.06.1953. IPN Po 135/64 (Sr. 59/50)
Akta administracyjne Kwestionariusze osobowe członków i współpracowników reakcyjnego podziemia w województwie poznańskim. Bolesław Łapawa wymieniany jest jako członek organizacji AK-Zawisza. Na karcie podano jego dane personalne oraz informację o wyroku. IPN Po 003/676/13 (723/IV)
Charakterystyka Opracowanie nr 63. Nielegalna młodzieżowa organizacja Armia Krajowa krypt. „Zawisza” – Gostyń. Dot. organizacji działającej w latach 1947-1949 na terenie powiatu Gostyń. Stwierdzono, że Bolesław Łapawa „od czerwca do lipca 1949 r. w Sułkowicach należał do nielegalnej organizacji Armia Krajowa-Zawisza”. IPN Po 003/387/5-6 (393/IV), IPN Po 05/212 (393/IV)
.