Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Boczkowski
Miejsce urodzenia: Grądy Małe
Data urodzenia: 03-05-1931
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zbiór akt dot. członków organizacji Polskie Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. Sprawa Wstępnego Rozpracowania krypt. „Antena” oraz akta kontrolno-śledcze. W materiałach zachowały się akta kontrolne śledztwa prowadzone przez Wydz. Śledczy WUBP Białystok w okresie od 19.03.1952 do 30.04.1952 na Stanisława Boczkowskiego ps. "Cyk", który został tymczasowo aresztowany w dn. 19.03.1952 pod zarzutem przynależności do nielegalnej organizacji NSZ w okresie od początku 1950 do chwili zatrzymania i osadzony w więzieniu w Białymstoku. Śledztwo zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia w dn. 30.04.1952. IPN Bi 012/810/1-3 (3505/II).
Akta sprawy karnej prowadzone przeciwko m.in. Stanisławowi Boczkowskiemu przez Wojskowy Sąd Rejonowy (WSR) w Białymstoku w okresie od 19.03.1952 do 27.05.1952. Stanisław Boczkowski został zatrzymany w dn. 19.03.1952 pod zarzutem przynależności do NSZ i osadzony w więzieniu w Białymstoku z terminem do 19.05.1952. Wyrokiem WSR w Białymstoku z dn. 27.05.1952 uznany winnym przynależności do związku Polskie Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, w którym działał od lutego 1949 do dnia aresztowania pod ps. „Cyk”. Skazany na karę łączną 7 lat więzienia z utratą praw na 2 lata i przepadkiem mienia. Na mocy amnestii z dn. 22.11.1952 karę złagodzono do kary łącznej 4 lat i 8 miesięcy więzienia. Zwolniony warunkowo z więzienia w Graczach w dn. 29.01.1955. IPN Bi 212/4589 (AS 541/SR-239/52).
Kwestionariusz osobowy na członka nielegalnej organizacji pn. PNZW-Polskie Narodowe Zjednoczenie Wojskowe opisanej w Charakterystyce nr 19 z dn. 1.12.1976. Stanisław Boczkowski ps. „Cyk" od lutego 1949 do 19.03.1952 na terenie pow. łomżyńskiego był członkiem nielegalnej organizacji "PNZW" , w lutym 1951 wraz z innymi uzbrojony w broń palną brał udział w zasadzce na drodze Łomża-Nowogród, posiadał bez zezwolenia broń palną, zatrzymany w dn. 19.03.1952, wyrokiem WSR Białystok z dn. 27.05.1952 skazany na 7 lat więzienia, pozbawienie praw na 2 lata i przepadek mienia. IPN Bi 019/54.
.