Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Marian
Nazwisko: Palikot
Miejsce urodzenia: Biłgoraj
Data urodzenia: 26-10-1964
Imię ojca: Marian
Imię matki: Czesława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Janusz Palikot w dn. 13.01.1982 był rejestrowany pod nr. 6186 przez Wydz. III KWMO w Zamościu do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Apel” (nr rej. 6127). Wykonywał ręcznie ulotki „o treści antypaństwowej”, które następnie kolportował na terenie miasta Biłgoraj. Sprawę zakończono 16.01.1984 po przeprowadzeniu rozmowy „profilaktyczno-ostrzegawczej”. Materiały sprawy zarchiwizowano pod sygn. 918/II. W roku 1989 akta zniszczono. IPN Lu 0224/245 (918/2) mikrofilm.
Zarejestrowany w dn. 11.02.1985 pod nr. 10330 przez pion III RUSW w Biłgoraju do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. „Uparty” (nr rej. 8138). Kolportował ulotki „antysocjalistyczne” na terenie miasta Biłgoraj. Sprawa została zakończona w dn. 22.12.1987 i materiały złożono do archiwum Wydz. "C" WUSW w Zamościu pod sygn. 1617/II. Akta zniszczono w 1989 roku. IPN Lu 0224/520 (1617/2) mikrofilm.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dnia 15.10.2008 r. w sprawie o sygn. Ppl/Lu 37/08 dotyczące Janusza Mariana Palikota: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu.

Orzeczenie Sądu Okręgowego w Lublinie IV Wydział Karny z dnia 03 marca 2015 r. w sprawie o sygn. IV K 36/15 stwierdzające, że Janusz Marian Palikot jako kandydat na Prezydenta RP złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.

.