Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mirosław Bogdan
Nazwisko: Rybicki
Miejsce urodzenia: Gdynia
Data urodzenia: 09-11-1955
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta w sprawie "sporządzania, przechowywania i rozpowszechniania dokumentów mogących wyrządzić szkodę PRL". Zgodnie z "planem działań specjalnych 12.06.1980 zmierzających do ograniczenia kolportażu na terenie Trójmiasta nielegalnych materiałów i wydawnictw" przygotowanym przez Wydz. III KWMO Gdańsk z 11.06.1980 u M. Rybickiego zamierzano przeprowadzić przeszukanie mieszkania. Ww. był figurantem sprawy operacyjnej krypt. "Gracze", członkiem gdańskiego SKS-u, aktywistą RMP, w latach 1977-1980 wielokrotnie przeszukiwano mieszkanie i osobę ww. W trakcie przeszukań "ujawniano pisma i publikację, których treść narusza zasady porządku prawnego PRL" Ww. był wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz. w celu przesłuchania. IPN Gd 013/136 t. 8,11,12,13,14 (III-8551);IPN Gd 286/21,IPN Gd 286/9
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora w sprawie redagowania i kolportowania na terenie Gdańska i przesyłania za granicę nielegalnych wydawnictw. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 25.06.1980 postępowania prokuratorskie 4 Ds.60/78 i 4 Ds. 46/80 połączono i prowadzono pod nr 4 Ds.46/80. M. Rybicki 10.10.1978 został przeszukany. 17.12.1978 przeszukano jego mieszkanie w związku z planowaną przez KOR i SKS uroczystością składania wieńców pod bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 18.04.1979, 10.11.1979, 16.12.1979, 12.06.1980 przeszukano mieszkanie i osobę ww. Śledztwo umorzono 22.02.1982 w związku z zastosowaniem art. 1 ust. 1 pkt. 6 w zw. z art. 5 ust.2 dekretu z 12.12.1981 „o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń”. IPN GD 286/1 t. 1-2; IPN Gd 286/2 t. 1, 2, 6.
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora w sprawie redagowania i kolportowania nielegalnych wydawnictw i druków na terenie Gdańska i innych miast od 1976 do 1981. Śledztwo wszczęto 10.02.1977 postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku. 5.12.1977 przeszukano M. Rybickiego. W trakcie przeszukania znaleziono matryce wraz z kalkami przygotowane do powielacza. 31.12.1977 śledztwo zawieszono.27.02.1978 przeszukano mieszkanie i osobę ww. w związku ze śledztwem RSD-5/77. 31.03.1982 postanowiono o podjęciu zawieszonego śledztwa. Tego samego dnia śledztwo umorzono. IPN Gd 321/70 t. 1-3
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Mirosław Rybicki zarejestrowany 16.05.1978 pod nr 25402 przez Wydz. III KWMO w Gdańsku do SOR krypt. "Aram" nr rej.25157 prowadzonej od 14.04.1978. 12.1979 materiały dot. ww. wyłączono z SOR "Aram" zakładając pod nr rej. 25402 odrębną sprawę SOR "Miron" dot. rozpracowywania ww. Materiały SOR krypt. "Miron" 6.10.1983 przesłano do Inspektoratu 2 WUSW w Gdańsku, który od 8.12.1983 założył na ww. SOR krypt. "Miki" nr rej. 48071. Sprawę zakończono 24.01.1986. Materiały dotyczące SOR krypt. "Miki" przesłano do Wydz. III WUSW w Gdańsku i włączono do SOR krypt. "Rybak" nr rej. 54565. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych i akt EAGD 189177.
Akta operacyjne Materiały operacyjne dot. wydarzeń "Sierpnia 80". Charakterystyki działaczy opozycji, plany działania SB w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w Trójmieście, wydarzenia w Stoczni Gdańskiej im. Lenina i na uczelniach wyższych Trójmiasta.Mirosław Rybicki z RMP figuruje w aktach jako organizator bazy poligraficznej na terenie Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Ww. figuruje w doniesieniu TW pseud. "Grzegorz" z 16.08.1980 i TW pseud. "Rybak" z 22.08.1980 dot. udziału w obradach MKZ Stoczni Gdańskiej im. Lenina. IPN Gd 0046/364 t. 1 (914/2)
Akta operacyjne Akta dotyczące operacyjnego zabezpieczenia obchodów 1 maja w latach 1978-1980 w woj. gdańskim. M. Rybicki figuruje w >wykazie osób aktywnie zaangażowanych w działalność antysocjalistyczną przewidzianych do objęcia obserwacją Wydz. "B" w dniach 28.04-1.05.1979< sporządzonym 27.04.1979 przez Wydz. III KWMO w Gdańsku jako figurant spraw prowadzonych przez Wydz. III KWMO w Gdańsku. Ww. figuruje w >wykazie osób zaangażowanych w działalność antysocjalistyczną proponowanych do objęcia ewentualnymi represjami przed 1 maja 1979< jako aktywny działacz gdańskiej grupy ROPCiO. IPN Gd 0046/364 t. 3 (914/4)
Akta operacyjne Operacja krypt. "Lato 79" dotycząca wizyty papieża Jana Pawła II w Trójmieście. M. Rybicki przechodzi w doniesieniu TW pseud. "Napoleon" z 15.05.1979 w związku z planowanym wyjazdem członków ROPCiO na powitanie papieża. IPN Gd 0046/364 t. 4 (914/5)
Akta operacyjne Materiały dotyczące zabezpieczenia VIII Zjazdu PZPR i kampanii wyborczej do Sejmu PRL i Rad Narodowych w 1980. M. Rybicki figuruje w >Informacji dot. sytuacji w środowiskach i obiektach ochranianych przez Wydz. III KWMO w Gdańsku< z 5.01.1980 jako działacz RMP, który przekazał do Warszawy komunikat solidaryzujący się z Wolnymi Związkami Zawodowymi Wybrzeża. Ww. figuruje na >wykazie osób, których wyjazd do Warszawy drogą lotniczą w czasie trwania Zjazdu PZPR jest niewskazany< sporządzonym 7.02.1980 przez Wydz. III KWMO w Gdańsku. Ww. 8.02.1980 został zatrzymany w mieszkaniu działacza KSS-KOR w Warszawie i osadzony w areszcie. IPN Gd 0046/364 t. 5 (914/6)
Akta operacyjne Materiały operacyjne dotyczące obchodów Święta 11 Listopada w Gdańsku organizowanych przez ugrupowania opozycyjne. Plany, notatki służbowe, wykazy. M. Rybicki miał być objęty obserwacją przez Wydz. "B" KWMO w Gdańsku od 8.11.1979, a następnie 11.11.1979 miał zostać zatrzymany. IPN Gd 0046/364 t. 6 (914/7)
Akta Operacyjne Operacja krypt. "Tarcza"dotycząca operacyjnego zabezpieczenia uroczystości rocznicowych Grudnia '70 organizowanych przez opozycję w latach 1978-1980. W związku z planowaną uroczystością obchodów upamiętniających wydarzenia Grudnia 70' 16.12.1979 u M. Rybickiego planowano dokonać przeszukania mieszkania i zatrzymania ww. Ww. figuruje w >wykazie osób zaangażowanych w działalność antysocjalistyczną na terenie Trójmiasta przewidzianych do zatrzymania na 48 godzin w ramach operacji krypt. "Tarcza"< sporządzonym 10.12.1979 przez Wydz. III KWMO w Gdańsku. 16.12.1979 ww. został zatrzymany i przeszukany. IPN Gd 0046/364 t. 7 (914/8)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] M. Rybicki występuje w materiałach dot. nielegalnej działalności poligraficznej tzw. "Wydawnictwa im. Konstytucji 3-go Maja" powołanego w połowie 1978 w wyniku aktywności uczestników ROPCiO. SOR 16.12.1980 przejął do prowadzenia Wydz. V Dep. III MSW. IPN BU 0204/1781 t. 1 (51840/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Materiały dotyczą organizacji młodzieżowej „Ruch Młodej Polski”- notatki służbowe, analizy operacyjne, plany działań administracyjnych, informacje od TW, notki biograficzne głównych uczestników. M. Rybicki, aktywny członek gdańskiego SKS-u i ROPCziO, był jednym z inicjatorów założenia RMP, odpowiedzialnym za organizację bazy poligraficznej ruchu, która zajęłaby się produkcją i kolportażem materiałów oraz wykonywaniem napisów na murach. W miejscu zamieszkania ww. zainstalowano "PT" (Podsłuch Telefoniczny). W okresie stanu wojennego ukrywał się i nie zaprzestał działalności antypaństwowej. KWMO Gdańsk prowadziła poszukiwania ww. IPN Gd 340/1 t. 1-3 (54427/II)
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". M. Rybicki figuruje w "Wykazie osób zaangażowanych w działalności antysocjalistycznej czynnie wspierających przerwy w pracy zakładów produkcyjnych Trójmiasta" jako członek Ruchu Młodej Polski, który podpisał Deklarację Ideową RMP. 31.03.1981 brał udział w obradach posiedzenia Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ "Solidarność". IPN GD 003/166 t. 1, 12, 24 (IV-185)
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Mirosław Rybicki figuruje w "Wykazie osób poszukiwanych w trybie nadzwyczajnym do internowania" sporządzonym 27.12.1981. IPN Gd 003/176 (IV-200)
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowania i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność". Materiały stanowią "Protokół komisyjnego zniszczenia i przekazania dokumentów w związku z decyzją nr 037/82 Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku z 3.12.1982" sporządzony 28.12.1982 przez Wydz. III KWMO Gdańsk. Do zniszczenia zakwalifikowano arkusz ewidencyjny z 17.12.1980 dot. Mirosława Rybickiego. IPN Gd 0207/8 (156/8, 911/5), IPN Gd 0207/2 (911/16)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona na Mirosława Rybickiego z powodu rozprowadzania przez ww. nielegalnych pism oraz inicjowania "wrogich prowokacji i akcji". Materiały złożone do archiwum pod sygn. II-19902 zniszczono zgodnie z protokołem brakowania nr 7/89. Materiałów o sygn. II-19902 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta paszportowe W aktach znajdują się zastrzeżenia do WKŚ (Wszystkie Kraje Świata) wniesione przez Wydz. III KWMO/WUSW w Gdańsku: Z-4394/78 od 1.8.1978 do 1.8.1980, Z-7591/81 od 1.2.1981 do 1.2.1983, Z-253/86/A od 19.01.1986 do 19.01.1988 oraz zastrzeżenia wniesione przez Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku od 8.12.1983 do 8.12.1985. Zastrzeżenia uzasadniano prowadzeniem przez ww. działalności antysocjalistycznej poprzez współredagowanie techniką wydawniczą materiałów i opracowań Ruchu Młodej Polski, utrzymywania kontaktów z działaczami grup opozycyjnych. W związku z posiadanymi zastrzeżeniami ww. wielokrotnie odmawiano wydania paszportu. Ww. był rozpracowywany w ramach spraw operacyjnych Gd 25402 (prowadzonej przez Wydz. III KWMO w Gdańsku), Gd 48071 (prowadzonej przez Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku). EAGD 189177
Teczka Tajnego Współpracownika [TW] W teczce TW ps. "Marek Walicki" znajduje się doniesienie dot. Mirosława Rybickiego. IPN 00328/664 t. 1-4
Akta administracyjne Praca dyplomowa pt. "Operacyjna neutralizacja antykomunistycznej działalności Ruchu Młodej Polski". Mirosław Rybicki przechodzi w pracy jako członek organizacji, który organizował bazę poligraficzną RMP. IPN Gd 028/115 (654/1)
Dokumentacja ewidencyjna Obserwowany przez Wydz. "B" WUSW w Gdańsku jako kontakt figuranta o pseud. "Reks". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.