Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edmund
Nazwisko: Buch
Miejsce urodzenia: Rozłazino
Data urodzenia: 07-01-1954
Imię ojca: Zygfryd
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawdzany na podstawie meldunku operacyjnego zarejestrowanego 19.02.1982 przez Wydz. III KWMO w Słupsku pod nr 6116 przerejestrowanego na SOR krypt. "Serwis " dotyczącą „podejrzeń o kolportaż ulotek antypaństwowych”. Sprawę zakończono z powodu skazania ww. przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy. Materiały złożone do archiwum 10.11.1982 pod sygn. 480/II zniszczono 2.11.1989 za protokołem brakowania nr 15. Materiałów o sygn. 480/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta kontrolne śledztwa Objęty śledztwem prowadzonym od 15.02.1982 do 3.03.1982 w trybie doraźnym w sprawie "rozpowszechniania 8 i 9.02.1982 na terenie Lęborka w miejscu i czasie obowiązywania stanu wojennego przez Edmunda Bucha przy pomocy drukowanych ulotek, fałszywych wiadomości mogących wywołać niepokój publiczny i niezaprzestanie przez ww. działalności w ramach zawieszonego związku zawodowego NSZZ »Solidarność«”. Zatrzymany 13.02.1982. W związku z prowadzonym śledztwem otrzymał zastrzeżenie na wyjazd za granicę do KDL ("Krajów Demokracji Ludowej") i KK ("Krajów Kapitalistycznych") w okresie od 27.02.1982 do 27.02.1984. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 56/III. IPN Gd 012/36 (56/III)
Akta nadzoru Akta nadzoru nad postępowaniem prowadzonym przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Koszalinie w sprawie E. Bucha oskarżonego o to, że „8 i 9.02.1982 w Lęborku na terenie rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i innych miejscach w czasie obowiązywania stanu wojennego, działając w ramach zawieszonego NSZZ »Solidarność« rozpowszechniał ulotki zatytułowane »Niezależny Serwis Informacyjny Solidarność nr 11«”. 15.02.1982 tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Słupsku. Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy postanowieniem (Po. Nadz. II 42/82) z 20.02.1982 nie uwzględniła zażalenia ww. z 16.02.1982 na postanowienie WPG w Koszalinie utrzymując tryb doraźny prowadzonego postępowania. IPN Sz 569/2
Akta sądowe Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na sesji wyjazdowej w Koszalinie wyrokiem z 15.03.1982 odstąpił od stosowania trybu doraźnego skazując E. Bucha na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności za to, że „8.02.1982 w Lęborku woj. Słupsk w miejscu i czasie obowiązywania stanu wojennego przy pomocy drukowanych ulotek rozpowszechniał fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny”. Sąd Najwyższy–Izba Wojskowa w Warszawie wyrokiem (Rw. 458/82) z 18.06.1982 uwzględnił rewizję obrońcy ww. zmieniając zaskarżony wyrok Sądu I Instancji poprzez zawieszenie kary pozbawienia wolności na okres 2 lat. IPN By 51/75
.