Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Waldemar Zachariasz
Nazwisko: Dłużewski
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 06-09-1955
Imię ojca: Edward
Imię matki: Cecylia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Waldemar Dłużewski 21.02.1984 został zarejestrowany pod nr Ra 9548 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Czytelnik" prowadzonej przez Wydz. III WUSW w Radomiu. Sprawa założona w związku z informacją pozyskaną przez SB, dotyczącą udziału Waldemara Dłużewskiego w rozpowszechnianiu literatury bezdebitowej, jak też jego działalności w NZS oraz uczestnictwa w strajku w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu (26.10.1981-13.12.1981). W dniu 29.06.1984 z W. Dłużewskim przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą, podczas której potwierdził on swoją działalność w NZS oraz udział w strajku. Dnia 13.08.1984 sprawę zakończono z powodu "braku możliwości dalszej kontroli operacyjnej". W dniu 17.08.1984 materiały złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW Radom pod sygn. II/537. IPN Ra 05/462 (II/537).
.