Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ewa Aleksandra
Nazwisko: Muża
Nazwisko rodowe: Muża
Miejsce urodzenia: Kuźnica
Data urodzenia: 19-01-1943
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ewa Muża figuruje w "Książce kontroli osób zatrzymanych" w areszcie KW MO w Gdańsku - za okres od 3.01.1966 do 23.06.1969. IPN Gd 511/9 (726/10).
Figuruje w materiałach administracyjnych Wydz. Dochodzeniowo-Śledczego KW MO w Gdańsku w "Skorowidzu osób zatrzymanych" w areszcie KW MO w Gdańsku (osób o nazwiskach od K do O) za lata 1955-1980. IPN Gd 511/2 (726/2).
W dniu 13.07.1984 Ewa Muża (z zawodu nauczycielka, zam. w Gdańsku) została zarejestrowana pod nr 49368 jako figurantka Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Mierzeja” nr rejestr. 48944 - założonej dn. 30.04.1984 przez SB z Grupy III RUSW w Pucku. Powód tej inwigilacji: była "podejrzana o kolportaż nielegalnych wydawnictw na terenie Pucka" w latach 1984-1985. Prowadzenie tej Sprawy zakończono w sierpniu 1986, gdyż ww. "zaniechała wrogiej działalności". Z dniem 9.09.1986 sprawę tę zdjęto z ewidencji, jej akta przekazano do archiwum Wydz. „C” WUSW w Gdańsku pod sygn. 19135/II. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Zapisy w materiałach ewidencyjnych Wydz. Paszportów KW MO w Gdańsku z lat 1979-1986 informują, że w roku 1979 Ewa Muża otrzymała "zastrzeżenie wyjazdów do KK [Krajów Kapitalistycznych]". Ten zakaz wydania paszportu nastąpił na wniosek SB z Wydz. IV KW MO w Gdańsku. Anulowano go dnia 4.02.1986. Wpis na podstawie zapisu ewidencyjno-kartotecznego.
Występuje w materiale uzupełniającym - przekazanym do archiwum IPN jako dar prywatny. Ten archiwalny materiał uzupełniający to pisma nauczycieli z Wybrzeża Gdańskiego z lat 1983-1984 - kierowane do organów odwoławczych. Dotyczyły one decyzji władz szkolnych i państwowych, które represjonowały grupę nauczycieli z powodów politycznych „za naruszenie zadań dydaktyczno-wychowawczych oraz obowiązków nauczyciela”. IPN Gd 696/9.