Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Ogiński
Miejsce urodzenia: Zgierz
Data urodzenia: 01-11-1953
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 14.08.1982 Stanisław Ogiński - inżynier mechanik i aktywista NSZZ "Solidarność" w Zakładzie Urządzeń i Elementów Technicznych Przemysłu Lekkiego "ZUT" w Zgierzu - został objęty operacyjną kontrolą Pionu V SB KM MO w Zgierzu w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. "Technolog" (nr rejestr. 8412). Był podejrzany o kontynuowanie działalności związkowej po wprowadzeniu stanu wojennego i kolportaż ulotek. Wg zapisów funkcjonariuszy SB, Stanisław Ogiński był "bardzo aktywnym działaczem >S< na terenie zakładu i miasta". W dniu 2.11.1983 przeszedł do pracy w PGKiM w Bełchatowie, w związku z czym 28.12.1984 materiały SB przekazano do RUSW w Bełchatowie. W dniu 15.01.1985 Stanisław Ogiński został zarejestrowany pod nr 8412 przez pion V SB RUSW w Bełchatowie w Sekcji „C” Wydz. Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Piotrkowie Trybunalskim jako figurant KE krypt. „Technolog”. Prowadzenie tej operacyjnej kontroli ww. zakończono 28.02.1986 - po przeprowadzeniu z nim "rozmowy ostrzegawczej". Dn. 9.05.1986 materiały tej sprawy złożono w archiwum Sekcji „C” WZO WUSW w Piotrkowie Trybunalskim pod sygn. 1136/II, a 18.07.1988 wybrakowano (protokół brakowania nr 28 poz. 871). Pozostał mikrofilm – sygn. 1136/2. IPN Ld 067/682 (1136/2) mikrofilm.
Figuruje w materiałach Wydziału Śledczego KW MO w Łodzi dotyczących osób internowanych z terenu województwa miejskiego łódzkiego w latach 1981-1982. Stanisław Ogiński został internowany dnia 8.05.1982 na wniosek SB z Wydz. V KW MO w Łodzi. Zwolniony dnia 13.07.1982. IPN Ld PF86/21 t. 8 (1360/III).
Stanisław Ogiński figuruje w aktach osobowych osób internowanych w Ośrodku Odosobnienia przy Zakładzie Karnym w Łowiczu. Inteernowany w okresie od 10 maja do 13 lipca 1982 (na podstawie decyzji nr 228 komendanta wojewódzkiego MO w Łodzi, brak daty tej decyzji). IPN Ld 24/191 (7/82).
.