Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-05-2019 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Czesław
Nazwisko: Mroczek
Miejsce urodzenia: Kałuszyn
Data urodzenia: 20-07-1964
Imię ojca: Marian
Imię matki: Władysława
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Poseł RP Sejm RP 25-10-2015
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Czesław Mroczek w dniu 1 maja 1985 wspólnie z innymi osobami uczestniczył w nielegalnym pochodzie w Mińsku Mazowieckim, zorganizowanym przez działaczy „Solidarności”, za co w dniu 19.08.1985 został ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń z art. 90 KW grzywną w wysokości 4200 zł. Karta E-16 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. "C" WUSW Siedlce.
W dniu 5.06.1985 został zarejestrowany pod nr 7635 przez Pion V RUSW Mińsk Mazowiecki jako osoba rozpracowywana w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Listy” nr rej. 7319 prowadzonej od 25.01.1985 (wcześniej od 1.10.1984 jako SOR krypt. „Cristy”) w związku z produkcją i kolportażem nielegalnych wydawnictw. 18.06.1985 do SOR krypt. "Listy" włączono materiały SOR krypt. "Gniazdo" nr rej. 6298 prowadzonej od 18.06.1982 w związku z działalnością NSZZ "Solidarność" na terenie Mińska Mazowieckiego. Sprawa zakończona w dniu 8.09.1987 z powodu ujawniania się osób, które skorzystały z ustawy z dnia 17.07.1986 i zaniechania wrogiej działalności. Materiały w dniu 11.09.1987 złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW w Siedlcach pod sygn. 886/II. Karty:EO-4/77 z kartoteki ogólnoinformacyjnej KWMO/WUSW w Siedlcach, EO-4-Az kartoteki ogólnoinformacyjnej KWMO/WUSW w Siedlcach, E-16 z kartoteki ogólnoinformacyjnej KWMO/WUSW w Siedlcach, Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej Biura „C” MSW. Dzienniki: rejestracyjny KWMO/WUSW w Siedlcach poz. 7319, rejestracyjny KWMO/WUSW w Siedlcach poz. 7635, rejestracyjny KWMO/WUSW w Siedlcach poz. 6298, archiwalny spraw operacyjnych t. 1 KWMO/WUSW w Siedlcach poz. 886/II. Akta sygn. IPN Lu 0421/594 t. 1-3. Na kartach ewidencyjnych wpisano dane personalne - Mroczek Czesław Jan.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Lu 82/7535 (EASE 76933).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

44 Ppl/Lu/08 - Zarządzenie z dnia 19.05.2009 r. dotyczące Czesława Mroczka – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego.