Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Pięta
Miejsce urodzenia: Wodzisław Śląski
Data urodzenia: 06-05-1953
Imię ojca: Teofil
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 13.12.1981 Jan Pięta jako Zastępca Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w WSS „Społem” w Wodzisławiu Śląskim został internowany (na podstawie art. 42 dekretu o stanie wojennym) za „prowadzenie działalności antypaństwowej”. Jego internowanie (w Ośrodku Odosobnienia w Jastrzębiu-Zdroju) nastąpiło na wniosek SB z KM MO w Wodzisławiu Śląskim. Jan Pięta został zwolniony z internowania dnia 29.04.1982. Akta internowania J. Pięty złożono w archiwum Wydz. „C” KW MO w Katowicach pod sygn. 39353/II. IPN Ka 043/339 (39353/II).
Akta Ośrodka Odosobnienia Internowanych w Kokotku informują, że internowany Jan Pięta przebywał w tym Ośrodku (więzieniu) w okresie od lutego 1982 do 29.04.1982. Zwolniony z internowania w dniu 29.04.1982. IPN Ka 39/144 (21/81).
Figuruje w alfabetycznym "Skorowidzu osób internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Jastrzębiu-Zdroju" - prowadzonym przez administrację więzienną w Jastrzębiu Zdroju w latach 1981-1982. IPN Ka 175/711.
.