Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Dziekan
Miejsce urodzenia: DRZENKOWICE
Data urodzenia: 26-04-1899
Imię ojca: Teofil
Imię matki: Julia
Dodatkowe informacje:

W karcie ewidencyjnej odnotowano przyjęcie z dniem 1.02.1945 na stanowisko referenta personalnego KP MO Starachowice na podstawie rozkazu personalnego komendanta wojewódzkiego MO w Kielcach nr 13 z 10.10.1945. Według jego sformułowania został nominowany stanowisko "kierownika personalnego" ówczesnej KP MO Starachowice-Iłża (IPN Ki 28/1, k. 96). W cyt. rozkazie podano nazwę KP MO Iłża-Starachowice, jednak dokumenty w aktach osobowych opatrzone są pieczęciami KP MO Starachowice-Iłża. W przebiegu służby uwzględniono rzeczywistą datę rozpoczęcia służby i pełnione funkcje, wynikające z zapisów w dokumentach (faktycznie przez pierwszych kilkanaście dni zajmował się organizacją tamtejszej MO i dopiero po ich upływie objął funkcję kierownika komisariatu). Ponadto w życiorysie z 1.02.1946 podał , że od 19.02.1945 przez 2 dni nie pełnił służby, po czym został ponownie przyjęty do MO (IPN Ki 6/825, s. 9). Przerwa ta nie została formalnie odnotowana. Przed objęciem funkcji referenta personalno-dyscyplinarnego przez pewien czas zajmował również stanowisko starszego referenta ds. kryminalnych w Referacie Śledczym tamtejszej KP MO - brak możliwości ustalenia daty objęcia tej funkcji. W aktach osobowych znajduje się wniosek szefa Wydziału Personalnego KW MO Kielce z 27.06.1945 (IPN Ki 06/825, s. 1) w sprawie zwolnienia S. Dziekana z MO z adnotacją wskazującą na zatwierdzenie, jednak wszystkie pozostałe zapisy nie potwierdzają jego realizacji. Wg dyspozycji w karcie ewidencyjnej odnotowano, że zwolniony został 1.09.1946 na podstawie rozkazu komendanta wojewódzkiego MO w Kielcach nr 45. Faktycznie w tym rozkazie nie figuruje, a w przebiegu służby uwzględniono właściwą datę - zgodnie z rozkazem personalnym komendanta wojewódzkiego MO w Kielcach nr 44 z 1.09.1946 (IPN Ki 28/2, k. 176).Nazwa jednostki Miasto Nazwa komórki Stanowisko Stopień służbowy Data rozpoczęcia Data zakończenia Sygnatura Sygnatura wytwórcy Rodzaj materiałów
KP MO STARACHOWICE-IŁŻA KOMISARIAT W STARACHOWICACH KIEROWNIK - 22-01-1945
IPN Ki 06/825 1377/VI akta osobowe i karta
KP MO STARACHOWICE-IŁŻA BRAK DANYCH SEKRETARZ - 21-02-1945
KP MO STARACHOWICE-IŁŻA BRAK DANYCH REFERENT PERSONALNO-DYSCYPLINARNY st. sierż. 09-1945 26-06-1946
.