Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Donald Franciszek
Nazwisko: Tusk
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 22-04-1957
Imię ojca: Donald
Imię matki: Ewa
Dodatkowe informacje:

Wyrokiem z dn. 21 lipca 2005 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. akt V AL 30/05) uznał, iż Donald Tusk nie był tajnym i świadomym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa i złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] W/w figuruje na liście kontaktów figuranta SOS krypt. "Prymus" Antoniego Mężydły działającego w ramach KSS-KOR i TKN w Gdańsku, podejrzanego o "udział lub współudział w technicznym przygotowaniu nielegalnego czasopisma lub wydawnictwa”.10.06.1980 sprawę zdjęto z ewidencji i przekazano do dalszego prowadzenia do Wydz. III KWMO w Olsztynie. Materiały sygn. IPN Bi 0089/2120/1-3 (12090/II); mikrofilm sygn. IPN Bi 0089/2120/1-3/D (2232/2).
Akta operacyjne Materiały operacyjne dot. "Sierpnia 80' ", "obiektów i środowisk ochranianych przez Wydz. III KWMO Gdańsk", planów działania "w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w Trójmieście", wydarzeń w stoczniach Wybrzeża, sytuacji na wyższych uczelniach, i członków "Solidarności", "Ruchu Młodej Polski", MKS. Donald Tusk wymieniony jako przedstawiciel i jeden z prowadzących spotkanie TKZ NZSP UG w aulii Wydz. Ekonomiki Transportu UG w dn. 07.10.1980. IPN Gd 0046/364 (914/2) t. 1
Sprawa Obiektowa [SO] Przechodzi w ramach SO krypt. "Klan", 24.08.1982 przemianowanej na "Związek" dot. operacyjnej ochrony działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku, jako niedawny aktywista NZS UG pracujący przy redakcji BIPS i "Głosu Wolnego". IPN Gd 003/166 (184/IV) t. 24
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Przechodzi w ramach SO krypt. "Krokus" dot. "Klubu Wysokogórskiego Trójmiasto", którego członkowie byli podejrzewani o "działalność antypaństwową". Donald Tusk figuruje na wykazie kontaktów osoby rozpracowywanej w ramach w/w sprawy i jako jeden z zatrzymanych w dn. 22.07.1983 w miejscowości Łęczyńska Huta, gdzie "pod pozorem wycieczki turystycznej odbywało się spotkanie działaczy podziemnej »Solidarności«". IPN Gd 0027/3771 (19601/II), t.2
Akta kontrolne śledztwa Występuje w aktach, dot. śledztwa wszczętego przez Prokuraturę Rejonową w Gdańsku przeciwko osobie podejrzanej o przestepstwo z art. 278 § 1kk w zb. z art. 282 a § 1 kk, jako jeden z zatrzymanych w dn. 22.07.1983 w miejscowości Łęczyńska Huta, gdzie "pod pozorem wycieczki turystycznej odbywało się spotkanie działaczy podziemnej "Solidarności". Postępowanie zakończono 09.07.1984 na mocy ustawy o amnestii z 22.07.1983. IPN Gd 013/198 (8636/III)
Akta prokuratorskie W aktach podręcznych prokuratora w sprawie „nielegalnego związku” pod nazwą II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zachował się wniosek Wydz. Śledczego KWMO Gdańsk z 25.07.1983 dot. zatwierdzenia przez Prokuraturę przeszukania mieszkania D. Tuska przy ul. Ludowej przeprowadzonego 22.07.1983 IPN Gd 76/20 t. 2
Akta administracyjne Widnieje w „Książce kontroli osób zatrzymanych w areszcie KWMO Gdańsk 1982-1983” jako zatrzymany na polecenie Naczelnika Wydz. Śledczego KWMO Gdańsk w dn. 22.07.1983 i osadzony w areszcie KWMO Gdańsk, z którego został zwolniony z dn. 23.07.1983. IPN Gd 511/19 (726/20)
Akta administracyjne "Materiały z analiz przeprowadzonych przez Wydział Śledczy WUSW w Gdańsku", w tym dot. tzw. "Gdańskiego Klubu Politycznego im. Lecha Bądkowskiego", pod którego oświadczeniem z dn. 03.05.1988 dot. solidarności ze Stocznią Gdańską i innymi strajkującymi zakładami widnieje podpis m.in. D. Tuska. IPN Gd 0046/520 (1128/4) t. 4
.