Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech
Nazwisko: Wiśniewski
Miejsce urodzenia: Płock
Data urodzenia: 30-12-1953
Imię ojca: Roman
Imię matki: Sabina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wojciech Wiśniewski został zarejestrowany 27.04.1983 przez Wydział V KWMO w Płocku pod nr. 7518 jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o nr. 6588 i kryptonimie „Sekretarz”. Powód: „podejrzany o działalność w nielegalnych strukturach związkowych". Sprawę zakończono 14.08.1984 po uprzednim skierowaniu materiałów do prokuratury, po czym postępowanie umorzono na mocy ustawy o amnestii. Dnia 7.09.1984 zdjęto z ewidencji, zgromadzone materiały złożono w archiwum Wydziału „C” WUSW w Płocku pod sygn. 892/II. Materiały zniszczono, wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych. Materiały zniszczono komisyjnie. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Wpis na podstawie karty rejestracyjnej postępowania przygotowawczego ws. podejrzanego. Wojciech Wiśniewski podejrzany był jako „członek zdelegalizowanego związku >S<. Sporządzał, przechowywał i rozpowszechniał ulotki i czasopisma zawierające fałszywe wiadomości”. Dnia 13.04.1983 Prokuratura Rejonowa w Płocku przedstawiła mu zarzut z art. 271 § 1 w zw. z 273 § 1 i 2, 282a w zw. z art. 10 § 2 i art. 58 kk i w tym samym dniu zastosowano wobec niego areszt. Dnia 30.08.1983 Sąd Rejonowy w Płocku umorzył postępowanie Ko-273/83 stosując art. 4 ust. 2 Ustawy z 21.07.1983 o amnestii, areszt tymczasowy uchylono. Uwagi dodatkowe: 13.11.1989 – abolicja z 29.05.1989. Wpis na podstawie materiałów kartotecznych.
Akta dotyczące osób ujawniających się na podstawie ustawy o amnestii z 21.07.1983 w KWMO Płock i WUSW Płock. Wojciech Wiśniewski został oskarżony o to, że „sporządzał i rozpowszechniał pisma z fałszywymi wiadomościami". Objęty śledztwem przebywał w areszcie tymczasowym w okresie od 13.04.1983 do 25.07.1983. W dn. 30.08.1983 Sąd Rejonowy w Płocku na mocy amnestii z 21.07.1983 postępowanie umorzył. Materiały złożono w Wydziale „C” WUSW w Płocku pod nr. 108/III. IPN BU 02944/79 (108/III).
Wojciech Wiśniewski i inni podejrzani o przestępstwo z art. 10 § 2, art. 58, art. 271 § 1 w związku z art. 273 § 1 i 2, art. 278 § 1 i art. 282 litera „a” kk o to, że: od 1982 do kwietnia 1983 w Płocku, będąc członkami zdelegalizowanego związku „Solidarność” Region Płocki, którego istnienie i cel miały pozostać tajemnicą dla organów państwa, sporządzali, przechowywali i rozpowszechniali za pomocą ulotek fałszywe wiadomości, mogące wyrządzić szkodę interesom PRL, podejmując przez to działanie w celu wywołania niepokoju publicznego lub rozruchów. Orzeczeniem z dnia 30.08.1983 Sąd Rejonowy w Płocku umorzył postępowanie Ko-273/83 stosując art. 4 ust. 2 Ustawy z 21.07.1983 o amnestii i uchylając areszt tymczasowy. IPN BU 1144/1 (II Ko. 273/83).
Wojciech Wiśniewski, wówczas st. asystent projektanta w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku, został zarejestrowany 11.06.1986 pod nr. 11109 przez Wydział V WUSW w Płocku jako figurant Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE). Powód: „był poddany kontroli operacyjnej w związku z podejrzeniem o prowadzenie nielegalnej działalności politycznej i utrzymywanie kontaktów z działaczami podziemia z terenu Płocka”. Dnia 5.06.1987 zdjęto z ewidencji z powodu „niestwierdzenia wrogiej działalności”. Materiały złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Płocku pod sygn. 1382/II, następnie zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych. Materiały o sygn. 1382/II zniszczono komisyjnie. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Wojciech Wiśniewski otrzymał zastrzeżenie (Z-I-63/83) na wyjazdy do wszystkich krajów świata (WKŚ) w okresie od 1.04.1983 do 1.04.1986 wniesione przez Wydz. V KWMO Płock. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.