Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Aleksander
Nazwisko: Gągalski
Miejsce urodzenia: Namysłów
Data urodzenia: 07-08-1955
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Leokadia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] SOS założono w związku z informacją, że ww. zainicjował utworzenie przy kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej w Sosnowcu-Zagórzu, grupy Duszpasterstwa Pracowniczego. Celem sprawdzenia było rozpoznanie motywów działania ww., jego kontaktów i powiązań z „opozycją polityczną”, a także „neutralizacja wpływu figuranta na środowisko pracowników Huty Katowice” przez „inspirowanie sytuacji konfliktowych w jego otoczeniu”. W dn. 29.02.1988 SOS została przekwalifikowana na KE. W dn. 22.03.1988 w związku z informacją o planach tworzenia jawnych struktur „Solidarności” w Hucie „Katowice”, z ww. przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą i uprzedzono „o konsekwencjach prawnych w przypadku realizacji tych zamierzeń”. KE zakończono w związku z zarejestrowaniem NSZZ „Solidarność”. Sprawę zdjęto z ewidencji w dn. 7.11.1989 i zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygnaturą 43741/II. Akta IPN Ka 230/2618 zostały odzyskane z materiałów przeznaczonych przez SB do zniszczenia. IPN Ka 0169/1583 (43741/2 mf), IPN Ka 230/2618 (43741/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOS „Siwy” została założona w związku z informacją, że b. aktywny działacz NSZZ „Solidarności” Kombinatu Metalurgicznego Huta „Katowice” w Dąbrowie Górniczej, prawdopodobnie uczestniczy w „kolportażu nielegalnych wydawnictw na terenie ochranianego obiektu”. Celem sprawdzenia było ustalenie kontaktów i powiązań z „osobami działającymi w podziemiu”. W dn. 15.04.1985 SOS została przekwalifikowana na SOR. W dn. 20.02.1989 sprawę przejął do dalszego prowadzenia Inspektorat II WUSW Katowice. Rozpracowanie zakończono w dn. 15.11.1989 w związku z legalizacją NSZZ „Solidarność”. Aleksander Gągalski występuje w aktach sprawy z uwagi na kontakty jakie posiadał z głównym figurantem sprawy. IPN Ka 048/830 t. 1-3 (43986/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa została założona w dn. 19.11.1988 w związku z nieprzyjęciem przez 77 pracowników Wydziału Tokarni Walcy Huty „Katowice”, nagrody pieniężnej, z uwagi na fakt niesprawiedliwego podziału (akcję zainspirowała Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”). Celem SOS było „rozpoznanie zasadności zgłoszonych nieprawidłowości przy podziale nagród”, „ustalenie osób inspirujących akcję protestu” oraz „podjęcie działań zmierzających do rozładowania konfliktowej sytuacji”. Sprawdzenie zakończono w dn. 12.10.1989 w związku z „ustaniem zagrożenia”. W dn. 21.12.1989 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygnaturą 43804/II. Aleksander Gągalski występuje w materiałach sprawy. Akta IPN Ka 230/1850 zostały odzyskane z materiałów przeznaczonych przez SB do zniszczenia. IPN Ka 0169/1678 (43804/2 mf), IPN Ka 230/1850 (43804/II)
Materiały ewidencyjne Ww., w dniach 19-20.09.1987 brał udział w pielgrzymce ludzi pracy do Częstochowy, w grupie osób związanych z duszpasterstwem pracowniczym przy kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej w Sosnowcu. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Kwestionariusz Ewidencyjny „Kontynuator” został założony w związku z informacją, że b. członek Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” Huty „Katowice”, „ponownie” nawiązuje kontakty z innymi działaczami „Solidarności”. W dn. 30.04.1987 KE przekwalifikowany został na SOR „Komisja”. Aleksander Gągalski występuje w aktach sprawy. IPN Ka 230/2857 (40132/II) t. 1
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kwestionariusz Ewidencyjny „Brodacz” założony został w związku z informacją, że b. członek NSZZ „Solidarność” nawiązuje „bliżej nieokreślone kontakty” z osobami kontrolowanymi w ramach spraw operacyjnych dotyczących Kombinatu Metalurgicznego Huta „Katowice”. Aleksander Gągalski został wymieniony w aktach KE „Brodacz”. IPN Ka 230/5473 (43820/II)