Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz Zdzisław
Nazwisko: Kępiński
Miejsce urodzenia: Ostrów Mazowiecka
Data urodzenia: 28-11-1955
Imię ojca: Leonard
Imię matki: Apolonia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Grzegorz Kępiński, działacz NSZZ "Solidarność", po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany w dniu 14.12.1981 przez KW MO w Płocku. Internowanie ww. nastąpiło na wniosek SB z Wydziału V KW MO, gdyż „prowadził wrogą działalność na terenie Przeds. Remontowo-Montażowego w Płocku”. Grzegorz Kępiński został osadzony w Zakładzie Karnym we Włocławku. Dnia 30.07.1982 został przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w więzieniu w Kwidzynie. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Płocku w dniu 12.08.1982 uchylono jego internowanie. IPN BU 02944/34 (54/III).
W dniu 13.05.1982 Grzegorz Kępiński został zarejestrowany pod numerem 6525 przez SB z Wydz. V KW MO w Płocku do Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Zarząd” (nr rej. 5251). Sprawa była prowadzona od 6.11.1980 przez Wydz. III „A” KW MO w Płocku. Powód rejestracji: „ww. był przewodniczącym komisji zakładowej >Solidarność< w Przedsiębiorstwie Remontowo-Montażowym >Naftoremont< oraz członkiem zarządu regionalnego >Solidarności< płockiej”. W dniu 13.09.1982 sprawę tę przekwalifikowano na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Kępa”. Dnia 12.09.1983 prowadzenie KE krypt. „Kępa” zakończono, a 25.10.1983 jego materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW w Płocku pod sygnaturą 770/II. Materiały o sygn. 770/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego. Materiały administracyjne Ośrodka Odosobnienia (Zakładu Karnego) we Włocławku, gdzie Grzegorz Kępiński (działacz "S") był internowany w okresie od dnia 14.12.1981 do 30.07.1982 oraz akta Ośrodka Odosobnienia w Kwidzynie, gdzie przebywał w okresie od dnia 30.07.1982 do 12.08.1982. IPN BU 02944/34 t. 1 (52/III, 53/III), IPN By 88/244, IPN Gd 162/104 (102/8/82).
.