Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Matysiak
Miejsce urodzenia: Wągrowiec
Data urodzenia: 03-06-1941
Imię ojca: Leon
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] SOS „Rada” została założona w związku z informacją operacyjną dotyczącą ukazania się na terenie KWK „Manifest Lipcowy” wydawnictwa bezdebitowego „Manifeściak” sygnowanego przez Tymczasową Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”. Celem sprawdzenia było „potwierdzenie informacji o powstaniu TKZ-tu”, ustalenie „składu osobowego”, „rozpoznanie zamiarów i sposobu działania oraz zasięgu środowiskowego TKZ-tu” oraz podjęcie działań neutralizujących jego działalność. Ww., który wszedł w skład TKZ został zarejestrowany do sprawy w dn. 13.11.1987. W związku informacją operacyjną, że na terenie KWK „Manifest Lipcowy” zaplanowano na dzień 9.05.1988 strajk okupacyjny, ww., jako jeden z organizatorów protestu został w dn. 8.05.1988 prewencyjnie zatrzymany w celu przeprowadzenia z nim rozmowy ostrzegawczej. W dn. 15.04.1989 materiały dot. ww. wraz z materiałami rejestrowanymi do nr 64003 zostały włączone do SOR „Komisja”. IPN Ka 048/689 (43795/II) t. 1, IPN Ka 0169/1669 (mf 43795/2)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa została założona, ponieważ w dn. 28.08.1988 Zakładowy Komitet Strajkowy KWK „Manifest Lipcowy” przekształcił się w Tymczasową Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”. TKZ rozpoczęła na terenie kopalni prowadzenie aktywnej działalności związkowej (zbieranie składek, kolportowanie ulotek informacyjnych oraz pisma zakładowego „Manifeściak”, a także organizacja wieców na których omawiano sprawy związkowe). Celem SOR było rozpoznanie składu osobowego TKZ, ustalenie motywów i pobudek działania związkowców oraz „stopnia oddziaływania na załogę”, a także „bieżąca kontrola”. Ww. figuruje w materiałach SOR „Komisja”, ponieważ był członkiem TKZ. W dn. 15.04.1989 do sprawy zostały włączone materiały SOS „Rada”. Rozpracowanie zakończono w dn. 8.09.1989 ze względu na legalizację struktur związkowych. W dn. 28.11.1989 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 43795/II. IPN Ka 048/689 (43795/II) t. 1, IPN Ka 0169/1669 (mf 43795/2)
.