Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Jan Paweł
Nazwisko: Fajęcki
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 30-06-1922
Imię ojca: Apolinary
Imię matki: Marta
Dodatkowe informacje:

Od 1962 r. w Stronnictwie Demokratycznym. Poligrafik, ekonomista. Po ukończeniu szkoły średniej kontynuował naukę w Szkole Głównej Handlowej i Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Mgr ekonomii.  W latach 1940-1944 pracował jako praktykant w Biurze Powiernika Banku Polskiego w Warszawie. W 1945 r. pracownik Narodowego Banku Polskiego. Od 1945 r. do 1952 r. pracownik  Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Zastępca naczelnika Wydziału Planowania w Zarządzie Przedsiębiorstw Wojskowych (1952-1953). W 1953 r. zatrudniony w  Centralnym Urzędzie Wydawnictw Przemysłu Graficznego i Księgarstwa na stanowisku naczelnik wydziału. Od 1957 r. do 1959  r. zastępca dyrektora Departamentu Ekonomiki Książki i Czasopiśmiennictwa w Ministerstwie Kultury i Sztuki. W 1960 r. objął obowiązki dyrektora Wydawnictwa Stronnictwa Demokratycznego "Epoka".  Ukończył kurs dla centralnej kadry kierowniczej w Ośrodku Doskonalenia Kadr przy KC PZPR (17.04.-22.04 1978). Wieloletni asystent w Katedrze Ekonomiki Przemysłu SGPiS, wykładowca w dziedzinie poligragfii  na Politechnice Warszawskiej. Od 1962 r.  konsultant w PAN do spraw poligrafii, autor szeregu publikacji z dziedziny nowych technik poligraficznych. Wielokrotny reprezentant Polski na międzynarodowych zjazdach poligrafików. Od 1957 r.  przewodniczący zespołu poligraficznego Państwowego Towarzystwa Ekonomicznego. Poseł na Sejm PRL (1980-1985).  W latach 1980-1981 był sekretarzem Klubu Poselskiego SD. 

Źródło: AAN, Stronnictwo Demokratyczne, 5/377, Akta zasłużonych działaczy SD. Noty biograficzne; tamże, 1/1265, b.p., 2/1508, k. 113.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Brak Stołeczny Komitet Warszawa SD 05-12-1964 19-01-1981 AAN, SD: 1/712, k. 97, 2/1530, k. 46-48 (ostatnia wzmianka)
Członek PREZYDIUM Stołeczny Komitet Warszawa SD 06-01-1973 19-12-1974 AAN, SD: 2/1507, k. 89, 2/1550, k. 245 (ostatnia wzmianka)
.