Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edmund Jan
Nazwisko: Bilicki
Miejsce urodzenia: ŁOBŻENICA
Data urodzenia: 11-03-1928
Imię ojca: Jan
Imię matki: Franciszka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dotyczyła działalności duszpasterstwa akademickiego przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie. Jego aktywiści nawiązali kontakt z duszpasterstwem akademickim zarówno katolickim, jak i ewangelickim w Greifswaldzie w NRD. Edmund Bilicki występuje w wykazie osób mających związek ze sprawą. W meldunku operacyjnym Wydziału III KW MO w Szczecinie z 23.05.1975 występuje jako tłumacz na spotkaniach duszpasterstwa z gośćmi z NRD. Ponadto w notatce służbowej sporządzonej 18.05.1975 na podstawie materiałów operacyjnych Wydziału IV KW MO w Szczecinie E. Bilicki figuruje jako człowiek otrzymujący stałe kontakty z księżmi chrystusowcami, klerem diecezjalnym i kurią biskupią, a także jako uczestnik spotkań inteligencji organizowanych w latach 1965-1966 przez ks. Siwka. Sprawa została zakończona gdy nie stwierdzono w powyższych kontaktach działalności określanej przez SB jako szkodliwa i dywersyjna. IPN Sz 0011/463 (9020/II)
Meldunki operacyjne Edmund Bilicki występuje w meldunku operacyjnym 23.02.1978 jako aktywny działacz inteligencji katolickiej związany z duszpasterstwem chrystusowców, utrzymujący kontakty z członkami ROPCiO. W 1974 próbował zorganizować spotkanie szczecińskiej inteligencji z bp. J. Strobą. W kwietniu 1977 złożył on podpis pod petycją w sprawie powołania specjalnej komisji sejmowej w celu zbadania wydarzeń Czerwca 1976 r. IPN Sz 0012/17 t. 4.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Edmund Bilicki występuje w sprawie jako jedna z osób, która podpisała się pod petycją kierowaną do Marszałka Sejmu, celem powołania specjalnej Komisji Poselskiej, która miałaby zbadać przebieg i tło zajść w czerwcu 1976 w Radomiu i Ursusie oraz postępowania organów MO i SB. IPN Sz 0011/884 (12061/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dotyczyła petycji, listów zbiorczych i zbierania podpisów. Mat. arch o sygn. 13109-II zniszczone, wpis na podstawie mat. ewidencyjnych.
Materiały Operacyjne TW „Lotar” (nr Sz 13257) pozyskany został do współpracy 22.10.1974, przekazywał informacje dotyczące duszpasterstwa akademickiego. Edmund Bilicki występuje w informacji z 09.10.1978 dotyczącej pielgrzymki Łobez-Resko. Ponadto występuje w informacji z 08.11.1978 jako jedna z osób biorących udział w spotkaniu z prof. Władysławem Bartoszewskim, które miało miejsce w kościele przy ul. Pocztowej w Szczecinie. IPN Sz 0010/51 t. 2 (42443/I)
Akta administracyjne W aktach znajduje się wniosek Edmunda Bilickiego z dnia 21.10.1980 w sprawie zarejestrowania Szczecińskiego Klubu Katolików. IPN Sz 0012/226 t. 2 (961/IV)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Edmund Bilicki w 1957 r. był współorganizatorem szczecińskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, po odmowie jego rejestracji brał udział w nieformalnych spotkaniach tej grupy. Kolejną próbę założenia podobnej grupy podejmował w latach 1965-1966. W 1980 roku zaangażował się w tworzenie Szczecińskiego Klubu Katolików, zostając prezesem tej organizacji. Utrzymywał ścisłe kontakty z księżmi o wrogich postawach wobec PRL. IPN Sz 0053/648 (17518-II)
Akta administracyjne Meldunek w sprawie przeprowadzenia w dniu 06.07.1982 rozmowy ostrzegawczej dyrektora Wydziału ds. Wyznań Urzędu Wojewódzkiego z prezesem Szczecińskiego Klubu Katolików Edmundem Bilickim, który pomimo wcześniej przeprowadzonych rozmów nie zastosował się do stawianych zastrzeżeń odnośnie zweryfikowania listy członków działaczy "Solidarności". IPN Sz 0012/219 t. 4 (950/IV)
Akta administracyjne Meldunek ws. nocnego czuwania, które odbyło się w katedrze szczecińskiej w dniu 27.04.1982 dla środowisk twórczych i inteligenckich w którym brał udział prezes SKK Edmund Bilicki. IPN Sz 0012/219 t. 2 (950/IV)
Akta administracyjne W tomie I znajduje się meldunek z dnia 31.01.1983 w sprawie wybrania Zarządu Szczecińskiego Klubu Katolików. W tomie II znajduje się meldunek z dn. 24.03.1983 dotyczący prelekcji na temat wychowania w rodzinie, którą wygłosił w katedrze szczecińskiej Edmund Bilicki. IPN Sz 0012/220 t. 1-2 (154/IV )
Akta administracyjne Informacja odnośnie przekazania prezesowi Szczecińskiego Klubu Katolików Edmundowi Bilickiemu w dniu 13.03.1984 przez dyrektora Wydziału Społeczno-Administracyjnego Urzędu Wojewódzkiego i Dyrektora Wydziału ds. Wyznań decyzji o rozwiązaniu Zarządu Szczecińskiego Klubu Katolików z uwagi na "dalsze propagowanie w działalności programowej Szczecińskiego Klubu Katolików treści o negatywnym wydzwięku politycznym". IPN Sz 0012/226 t. 5 (961/IV)
Akta administracyjne Meldunek z dnia 11.02.1985 odnośnie prelekcji, jaką wygłosił Edmund Bilicki w ramach działalności Szczecińskiego Klubu Katolików. IPN Sz 0012/222 t. 1 (953/IV)
Akta administracyjne Meldunek dotyczący zorganizowania przez SKK w dniu 11.11.1985 wieczoru poetyckiego zatytułowanego "Wolność bowiem to nadzieja", w którym brał udział Edmund Bilicki. IPN Sz 0012/274 (1045/IV)
Akta administracyjne Meldunki w sprawie rozmów jakie przeprowadzał Wydz. Społeczno-Administracyjny Urzędu Wojewódzkiego z Edmundem Bilickim celem poinformowania, że w przypadku wejścia w skład władz zarządu Szczecińskiego Klubu Katolików osób znanych z negatywnych postaw, podjęte zostaną działania administracyjne zmierzające do rozwiązania zarządu. IPN Sz 0012/275 t. 1-3 (1046/IV)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Edmund Bilicki figuruje w aktach jako osoba, która wyjeżdżała za granicę z Chórem Chłopięcym "Słowiki" w charakterze tłumacza. IPN Sz 0011/1840 (17059/II)
.