Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz
Nazwisko: Chiszberg
Miejsce urodzenia: Płock
Data urodzenia: 28-05-1952
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Maria Szal
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Od roku 1980 Janusz Chiszberg jako pracownik Płockiego Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych był jednym z figurantów Sprawy Obiektowej (SO) o krypt. „Budownictwo” i nr rej. 4411. Prowadzenie tej Sprawy SB z Wydz. III "A" KW MO w Płocku rozpoczęła dnia 8.10.1979 - w jej ramach SB prowadziła operacyjną kontrolę pracowników ww. Przedsiębiorstwa. Dnia 12.02.1990 materiały SO krypt. „Budownictwo” zdjęto z ewidencji i zarchiwizowano pod sygn. 279/IV. IPN BU 02945/66 (279/IV).
W dniu 9.05.1982 Janusz Chiszberg został internowany w ramach ogólnokrajowej operacji MSW o krypt. „Jodła” - na wniosek SB z Wydz. V KW MO w Płocku. Został internowany na podstawie decyzji komendanta wojewódzkiego MO w Płocku (nr 400 z dnia 8.05.1982) z uwagi na ustalenie SB, iż „nie zaprzestał działalności związkowej" w NSZZ „Solidarność”. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia (więzieniu) we Włocławku. Dnia 24.07.1982 zwolniony z internowania. IPN BU 02944/34 (52/III).
Akta osobowe internowanego Janusza Chiszberga zostały wytworzone w Zakładzie Karnym we Włocławku (w Ośrodku Odosobnienia) w okresie od 10 maja do 24 lipca 1982. IPN By 88/187 (31/82/127).
W dniu 17.05.1982 Janusz Chiszberg został zarejestrowany pod nr 6536 przez SB z Wydz. V KW MO w Płocku w kategorii „Kwestionariusz Ewidencyjny” o krypt. „Młokos” z powodu „wrogiej działalności związkowej”. W dniu 8.11.1984 prowadzenie tej inwigilacji J. Chiszberga zakończono z powodu "zaprzestania wrogiej działalności”, 23.11.1984 jej materiały złożono w archiwum Wydz. „C” KW MO Płock do nr archiwalnego 931/II, a kilka lat później "komisyjnie zniszczono" (brak daty i nr protokołu zniszczenia). Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
W dniu 5.06.1986 Janusz Chiszberg został zarejestrowany pod nr. 11095 przez SB z Wydz. V WUSW w Płocku w kategorii „Kwestionariusz Ewidencyjny” o krypt. „Spych”, ponieważ „utrzymywał ścisłe kontakty z działaczami podziemia na terenie Płocka”. Prowadzenie tej sprawy zakończono 20 maja 1987 z powodu „nie stwierdzenia wrogiej działalności”. Dnia 5.06.1987 jej materiały złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Płocku do nr 1384/II, a następnie zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.