Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tomasz
Nazwisko: Dąbrowski
Miejsce urodzenia: Sanok
Data urodzenia: 19-03-1953
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Teresa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały Wydziału Śledczego KW MO w Łodzi dot. osób internowanych z terenu woj. łódzkiego w latach 1981-1982. Tomasz Dąbrowski, działacz NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Pończoszniczego „Feniks” w Łodzi, zatrzymany 13.04.1982 podczas składania kwiatów przed gmachem Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej, został następnego dnia internowany na wniosek Wydziału V KW MO w Łodzi na podstawie decyzji nr 185 komendanta wojewódzkiego MO. Zwolniony z internowania 01.06.1982 na mocy decyzji nr 90 komendanta wojewódzkiego MO w Łodzi z 31.05.1982. Figuruje w alfabetycznych wykazach osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Ld pf 86/21 t. 3 (1360/III), IPN BU 01152/35, IPN Po 161/1 poz. 1270.
Akta osobowe internowanego Tomasza Dąbrowskiego, w okresie 15.04.1982 - 01.06.1982 osadzonego w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu. IPN Ld 24/129 (8/82).
Tomasz Dąbrowski 19.04.1982 został zarejestrowany przez Wydział V KW MO w Łodzi w kategorii Osoba Zabezpieczona (OZ), nr rej. 45716. Brak możliwości ustalenia powodów „zabezpieczenia”. 16.06.1982 kategorię sprawy zmieniono na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Return”, prowadzony do 18.10.1984 przez Wydział V KW MO/WUSW w Łodzi w celu inwigilacji Tomasza Dąbrowskiego po jego zwolnieniu z Ośrodka Odosobnienia w Łowiczu oraz „niedopuszczenia do wywierania [przez niego] negatywnego wpływu na środowisko współpracowników”. W latach 1982-1984 przeprowadzano z nim wielokrotnie „rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze”. Z meldunku z 03.09.1984 wynika, że „działania operacyjne” SB doprowadziły do zablokowania awansu T. Dąbrowskiego na kierownika warsztatów i zmiany miejsca zatrudnienia. Sprawa została zakończona, ponieważ nie stwierdzono prowadzenia przez niego działalności niezgodnej z prawem. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 6303/II. IPN Ld 047/525/J (6303/2) mikrofilm.
W materiałach administracyjnych zawierających kopie meldunków Wydziału V KW MO/WUSW w Łodzi w systemie ESEZO za lata 1982-1983 znajdują się meldunki dot. Tomasza Dąbrowskiego, internowanego w okresie 14.04.1982 - 01.06.1982, następnie inwigilowanego w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Return ”, nr rej. 45716. IPN Ld pf 88/2 t. 2, 4, 6 (2890/XA), IPN Ld pf 88/3 t. 1, 2, 4 (2891/XA).
.