Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław Wincenty
Nazwisko: Marciniak
Miejsce urodzenia: Kalisz
Data urodzenia: 17-07-1950
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Regina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Światło” nr rej. 8824, prowadzona w okresie 21.01.1982-20.11.1984 przez Wydział V KW MO w Kaliszu, następnie przez Wydział V WUSW w Kaliszu. Sprawa założona została na grupę osób podejrzanych o kolportaż ulotek o treściach antyrządowych w kaliskich zakładach pracy. Czesław Marciniak występuję w wykazie osób rozpracowywanych w ramach tej sprawy. W dniu 04.12.1983 SOR „Światło” została zdjęta z ewidencji i złożona do archiwum pod sygn. 1323/II. Materiały zniszczono za protokołem brakowania nr 12. Materiałów o sygn. 1323/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych oraz materiałów administracyjnych IPN Ld 0044/2 t. 18 (66/18).
Akta śledztwa nr RSD 12/83 prowadzonego między 05.05.1983 a 18.07.1983 przez Wydział Śledczy KW MO w Kaliszu. Sprawa wszczęta przeciwko grupie osób podejrzanych o kolportaż „Magazynu Polski Walczącej” na terenie Fabryki Części do Maszyn Włókienniczych i Odlewni Metali „Kalimet” w Kaliszu. Czesław Marciniak figuruje w aktach jako jeden z podejrzanych. W dniu 06.05.1983 Prokuratura Rejonowa w Kaliszu postawiła mu zarzut rozpowszechniania prasy bezdebitowej. Zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego do dnia 04.07.1983. W dniu 18.06.1983 Prokuratura Rejonowa w Kaliszu uchyliła areszt wobec Cz. Marciniaka. Sprawę zakończono 18.07.1983 skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Kaliszu. Decyzją sądu z dn. 26.08.1983 postępowanie zostało umorzone na mocy amnestii. IPN Ld 0043/810 (150/III).
Czesław Marciniak w dniu 12.05.1983 został zarejestrowany pod nr 11024 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Związek” nr rej. 11024, prowadzonej przez Wydział V KWMO w Kaliszu, następnie przez Wydział V WUSW w Kaliszu od dnia 12.05.1983. Sprawa obejmowała grupę osób złożoną z byłych członków, aktywistów NSZZ „Solidarność”. Zebrane dowody pozwoliły na wszczęcie postępowania przygotowawczego w dniu 05.05.1983 o sygn. RSD 12/83. W dniu 20.09.1983 Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) „Związek” została zakończona, a zebrane materiały posłużyły do sformułowania aktu oskarżenia do sądu. W dniu 23.09.1983 sprawę zdjęto z ewidencji i złożono do archiwum Wydziału „C” WUSW Kalisz pod sygn. 1121/II. Materiałów o sygn. 1121/II nie odnaleziono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Czesław Marciniak był kontrolowany operacyjnie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) kryptonim „Wicek” nr rej. 11552 prowadzonego przez Wydział V WUSW w Kaliszu w okresie od 21.09.1983 do 31.12.1984. Inwigilację zakończono w dniu 31.12.1984 z powodu cyt. „zaprzestania wrogiej działalności”. W dniu 29.01.1985 kwestionariusz zdjęto z ewidencji i złożono do archiwum Wydziału „C” WUSW Kalisz pod sygn. 1350/II. Materiały zniszczono za protokołem brakowania nr 12. Materiałów o sygn. 1350/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały administracyjne zawierające sprawozdania statystyczne kwartalne i miesięczne dotyczące spraw oraz osób podejrzanych, objętych postępowaniami prowadzonymi przez Wydział Śledczy KWMO/WUSW w Kaliszu. Cz. Marciniak występuję w wykazie osób do śledztwa nr. RSD 12/83. IPN Ld 0166/3, IPN Ld 0044/32.
.