Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek
Nazwisko: Wierzbicki
Miejsce urodzenia: Pionki
Data urodzenia: 23-07-1964
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Występuje w aktach sprawy krypt. "Harcerze" dot. działalności szczepu "Puszcza", działającego w ramach Komendy Hufca ZHP w Pionkach. Marek Wierzbicki był instruktorem jednego z zastępów szczepu. Objęto go kontrolą operacyjną w związku z "poglądami opozycyjnymi", angażowaniem młodzieży harcerskiej w udział w uroczystościach kościelnych, patriotycznych, niepodległościowych; był także lokalnym liderem Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej. IPN Ra 05/902 (II/1042)
Akta administracyjne Występuje w meldunku dziennym z dn. 16.10.1989 do gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych, zawierającym informację o planowanym na 18.10.1989 plenarnym posiedzeniem Rady Chorągwi ZHP w Radomiu, podczas którego miano rozpatrywać sprawę rejestracji Hufca Pionki II, którego współzałożycielem był M. Wierzbicki. IPN Ra 02/66 (AD/112)
.