Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Roman
Nazwisko: Nowicki
Miejsce urodzenia: Kalisz
Data urodzenia: 26-01-1960
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa nr RSD 8/85 prowadzonego przez Wydział Śledczy WUSW w Kaliszu w okresie 24.04.1985 - 30.06.1985 w związku z pojawieniem się w Kaliszu podziemnych pism i ulotek Solidarności Walczącej. Krzysztof Nowicki 24.04.1985 został zatrzymany, a następnego dnia aresztowany i osadzony w areszcie WUSW w Kaliszu pod zarzutem rozpowszechniania „czasopism i ulotek o treści antypaństwowej oraz nawołujących do bojkotu pochodu 1-Majowego”. W jego mieszkaniu przeprowadzono rewizję i skonfiskowano materiały bezdebitowe. Postępowanie zakończono sporządzeniem 30.06.1985 aktu oskarżenia i skierowaniem do sądu. IPN Ld 0043/841 (204/III).
Akta penitencjarne tymczasowo aresztowanego Krzysztofa Nowickiego, w okresie 14.06.1985 – 20.07.1985 osadzonego w Zakładzie Karnym w Kaliszu, zwolnionego na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Kaliszu z 19.07.1985. IPN Ld 34/30 (3245/85).
Sprawa karna nr II K 1004/85 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kaliszu przeciwko Krzysztofowi Nowickiemu i Jackowi Jakubowskiemu. K. Nowicki 14.08.1985 został skazany na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu za „działania zmierzające do wywołania niepokoju publicznego poprzez rozpowszechnianie czasopism i ulotek o treści antypaństwowej oraz nawołujących do bojkotu 1 Maja”. Akt sprawy sądowej nie odnaleziono. Cząstkowe informacje zachowały się w aktach śledczych (RSD 8/85) oraz w materiałach administracyjnych IPN Ld 0044/32. Akt sprawy sądowej nie odnaleziono. Wpis na podstawie materiałów kartoteczno-ewidencyjnych i akt IPN Ld 0043/841 (204/III), IPN Ld 0044/32.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Waleczni”, nr rej. 12822, prowadzona w okresie 09.03.1985 - 12.12.1985 przez Wydział V, a następnie Wydział III WUSW w Kaliszu w związku z informacjami dot. powstania w Kaliszu oddziału Solidarności Walczącej. Krzysztof Nowicki został zarejestrowany do sprawy 26.04.1985 pod nr. 12928, podejrzany o działalność w nieformalnej grupie. Materiały zdjęto z ewidencji 16.12.1985 i złożono do archiwum pod sygn. 1494/II. Zniszczono za protokołem brakowania nr 12. Materiały o sygn. 1494/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Kos”, nr rej. 12928, prowadzony w okresie 16.12.1985 - 12.07.1989 przez Wydział III WUSW w Kaliszu w oparciu o materiały zgromadzone w ramach SOR krypt. „Waleczni”, w celu dalszej inwigilacji Krzysztofa Nowickiego, podejrzanego o „nielegalną działalność w opozycji” w ramach Solidarności Walczącej. Materiałów sprawy, zdjętej z ewidencji 08.08.1989 i złożonej w archiwum pod sygn. 1998/II, nie odnaleziono. Materiałów o sygn. 1998/II nie odnaleziono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały kartoteczno-ewidencyjne informujące o zarejestrowaniu pod nr. 13012/Z/85 zastrzeżenia wyjazdów zagranicznych na okres 21.05.1985 - 21.05.1987. Z wnioskiem wystąpił Wydział Śledczy WUSW w Kaliszu ze względu na toczące się w stosunku do Krzysztofa Nowickiego postępowanie przygotowawcze. Zastrzeżenie anulowano 20.04.1988. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.